مراجعه به متن

مریم مَجدَلیّه که بود؟‏

مریم مَجدَلیّه که بود؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 مریم مَجدَلیّه یکی از پیروان وفادار عیسی مسیح بود.‏ واژهٔ «مَجدَلیّه» احتمالاً از شهر مَجدَل (‏یا مَجَدان)‏ که در نزدیکی ساحل دریای جلیل قرار داشت مشتق شده است.‏ احتمالاً مریم برای مدتی در آن شهر ساکن بوده است.‏

 مریم مَجدَلیّه یکی از زنانی بود که عیسی و شاگردانش را در سفرهایشان همراهی می‌کردند و به آن‌ها یاری می‌رساندند.‏ (‏لوقا ۸:‏۱-‏۳‏)‏ او شاهد عینی کشته شدن عیسی بود و جزو اولین کسانی بود که عیسای رستاخیزیافته را دید.‏—‏مَرقُس ۱۵:‏۴۰؛‏ یوحنا ۲۰:‏۱۱-‏۱۸‏.‏

 آیا مریم مَجدَلیّه فاحشه بود؟‏

 در کتاب مقدّس نیامده است که مریم مَجدَلیّه فاحشه بود،‏ بلکه صرفاً به این نکته اشاره می‌کند که عیسی هفت دیو را از وجود او بیرون کرده بود.‏—‏لوقا ۸:‏۲‏.‏

 این عقیده که او زمانی فاحشه بود از کجا آمده است؟‏ قرن‌ها پس از مرگش برخی ادعا کردند که مریم مَجدَلیّه همان زن بدکاره‌ای است که پای عیسی را با اشک‌هایش شست و با موهایش خشک کرد.‏ (‏لوقا ۷:‏۳۶-‏۳۸‏)‏ اما کتاب مقدّس این عقیده را تأیید نمی‌کند و هیچ دلیلی را برای اثبات این موضوع ارائه نمی‌دهد.‏

 آیا مریم مَجدَلیّه «رسول رسولان» بود؟‏

 خیر،‏ طبق تعالیم کتاب مقدّس این طور نیست،‏ اما کلیسای کاتولیک او را «قِدّیس» و «رسول رسولان» می‌نامد،‏ زیرا که او جزو اولین کسانی بود که خبر رستاخیز عیسی را به گوش رسولان رساندند.‏ (‏یوحنا ۲۰:‏۱۸‏)‏ اما نمی‌توان گفت که مریم مَجدَلیّه به این دلیل یکی از رسولان محسوب شد.‏ کتاب مقدّس نیز هرگز او را رسول نخوانده است.‏—‏لوقا ۶:‏۱۲-‏۱۶‏.‏

 نگارش کتاب مقدّس در اواخر قرن اول میلادی به اتمام رسید.‏ صدها سال بعد،‏ مقامات کلیسا تصمیم گرفتند که مریم مَجدَلیّه را قِدّیس بخوانند و به او مقامی خاص و والا عطا کنند.‏ همچنین بین سال‌های ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلادی کتاب‌هایی به نگارش درآمد که می‌گویند برخی از رسولان عیسی به مریم مَجدَلیّه حسادت می‌ورزیدند،‏ اما این نوشته‌ها جزو کلام الهام‌شدهٔ خدا تلقّی نمی‌شود و ادعاهایشان کاملاً بدون پایه و اساس است.‏

 آیا مریم مَجدَلیّه همسر عیسی مسیح بود؟‏

 خیر،‏ طبق کتاب مقدّس چنین ادعایی کاملاً نادرست است.‏ در واقع کلام خدا به‌وضوح می‌گوید که عیسی تا آخر عمر خود روی زمین مجرّد ماند.‏ *