مراجعه به متن

آیا مریم مادر خداست؟‏

آیا مریم مادر خداست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 خیر،‏ کتاب مقدّس نه تعلیم می‌دهد که مریم مادر خداست و نه اشاره‌ای می‌کند که مسیحیان باید او را بپرستند یا حرمت و احترامی خاص برایش قائل باشند.‏ * به نکات زیر توجه کنید:‏

  •   مریم هیچ گاه ادعا نکرد که مادر خداست.‏ کتاب مقدّس توضیح می‌دهد که او «پسر خدا» را به دنیا آورد،‏ نه خود خدا را.‏—‏مَرقُس ۱:‏۱؛‏ لوقا ۱:‏۳۲‏.‏

  •   عیسی مسیح هیچ گاه نگفت که مریم مادر خداست یا باید مورد حرمت و احترام خاصّی قرار گیرد.‏ حتی وقتی زنی به نقش مریم در به دنیا آوردن او توجهی خاص نشان داد عیسی برای اصلاح طرز فکر آن زن گفت:‏ «خوشا به حال آنانی که کلام خدا را می‌شنوند و آن را حفظ می‌کنند.‏»—‏لوقا ۱۱:‏۲۷،‏ ۲۸‏.‏

  •   عبارت «مادر خدا» و تئوتوکوس (‏حامل خدا)‏ در کتاب مقدّس نیامده است.‏

  •   عبارت «ملکهٔ آسمان» در کتاب مقدّس به مریم مربوط نمی‌شود بلکه به الٰهه‌ای اشاره دارد که اسرائیلیان مرتد او را پرستش می‌کردند.‏ (‏اِرْمیا ۴۴:‏۱۵-‏۱۹‏)‏ ممکن است «ملکهٔ آسمان» همان عِشتَر الٰههٔ بابِلیان باشد.‏

  •   مسیحیان در قرون اول مریم را پرستش نمی‌کردند و برای او حرمت و احترامی به خصوص نیز قائل نبودند.‏ تاریخ‌نگاری می‌گوید که مسیحیان در ابتدا «از بزرگ کردن مریم امتناع می‌کردند و احتمالاً مراقب بودند که ایدهٔ پرستش الٰهه‌ای را به وجود نیاورند.‏»—‏«در جستجوی مریم یهودی.‏»‏ *

  •   کتاب مقدّس می‌گوید که خدا همیشه وجود داشته است.‏ (‏مزمور ۹۰:‏۱،‏ ۲؛‏ اِشَعْیا ۴۰:‏۲۸‏)‏ چون خدا آغازی نداشته است،‏ نمی‌تواند مادری هم داشته باشد.‏ همچنین مریم نمی‌توانسته خدای قادر مطلق را در رحم خود جای دهد،‏ چون کتاب مقدّس به‌روشنی می‌گوید که حتی آسمان‌ها گنجایش او را ندارد.‏—‏۱پادشاهان ۸:‏۲۷‏.‏

مریم—‏مادر عیسی نه «مادر خدا»‏

  مریم از نسل داوود پادشاه و از زمان تولّدش یهودی بود.‏ (‏لوقا ۳:‏۲۳-‏۳۱‏)‏ به دلیل ایمان و وقفش به خدا،‏ نزد او عزیز بود.‏ (‏لوقا ۱:‏۲۸‏)‏ خدا مریم را برگزید که مادر عیسی شود.‏ (‏لوقا ۱:‏۳۱،‏ ۳۵‏)‏ یوسف،‏ شوهر مریم بود و مریم از او فرزندانی به دنیا آورد‏.‏—‏مَرقُس ۶:‏۳‏.‏

 در کتاب مقدّس آمده است که مریم نیز شاگرد عیسی شد،‏ اما توضیح بیشتری در مورد او داده نشده است.‏—‏اعمال ۱:‏۱۴‏.‏

^ بند 1 برخی مذاهب تعلیم می‌دهند که مریم مادر خداست.‏ برخی او را «ملکهٔ آسمان» یا تئوتوکوس می‌نامند که در یونانی به معنی «حامل خدا» است.‏

^ بند 6 مأخذ انگلیسی.‏

^ بند 16 مأخذ انگلیسی.‏