مراجعه به متن

کتاب مقدّس در مورد مریم باکره چه می‌گوید؟‏

کتاب مقدّس در مورد مریم باکره چه می‌گوید؟‏

 پاسخ کتاب مقدّس

 بنا بر کتاب مقدّس،‏ مریم،‏ مادر عیسی بود و از این امتیاز برخوردار شد که با وجود بکارت باردار شود.‏ این معجزه در کتاب اِشَعْیا پیشگویی شده بود و تحقق آن در انجیل‌های مَتّی و لوقا ذکر شده است.‏

 اِشَعْیای نبی در مورد ظهور مسیح موعود چنین پیشگویی کرد:‏ «باکره آبستن شده،‏ پسری خواهد زایید.‏» (‏اِشَعْیا ۷:‏۱۴‏)‏ مَتّی،‏ یکی از نگارندگان انجیل‌ها تحت الهام خدا پیشگویی اِشَعْیا را به بسته شدن نطفهٔ عیسی ارتباط داد.‏ مَتّی شرح داد که مریم چگونه به نحوی معجزه‌آسا عیسی را باردار شد و سپس چنین افزود:‏ «تمامی این وقایع روی داد تا آنچه یَهُوَه از طریق نبی خود بیان کرده بود به تحقق رسد که می‌گوید:‏ «بنگر!‏ باکره باردار می‌شود و پسری به دنیا خواهد آورد.‏ او را عِمّانوئیل خواهند نامید» که یعنی «خدا با ماست.‏»—‏مَتّی ۱:‏۲۲،‏ ۲۳‏.‏

 لوقا نیز در انجیل خود در مورد بارداری معجزه‌آسای مریم چنین نوشت که خدا جبرائیل فرشته را فرستاد تا «نزد باکره‌ای به نام مریم برود؛‏ مریم نامزد مردی به نام یوسف از خاندان داوود بود.‏» (‏لوقا ۱:‏۲۶،‏ ۲۷‏)‏ همچنین مریم تأیید کرد که باکره است،‏ زیرا وقتی فرشته به او گفت که مادر عیسی یعنی مسیح موعود می‌شود،‏ مریم از فرشته پرسید:‏ «چطور چنین چیزی ممکن است،‏ در حالی که من با مردی همبستر نشده‌ام؟‏»—‏لوقا ۱:‏۳۴‏.‏

 دوشیزه‌ای باکره چگونه باردار شد؟‏

 مریم از طریق روح‌القدس که نیروی فعال خداست،‏ باردار شد.‏ (‏مَتّی ۱:‏۱۸‏)‏ به مریم چنین گفته شد:‏ «روح‌القدس بر تو خواهد آمد و قدرت آن متعال،‏ بر تو سایه خواهد افکند.‏ به همین دلیل،‏ آن که متولّد می‌شود،‏ مقدّس و پسر خدا b خوانده خواهد شد.‏» (‏لوقا ۱:‏۳۵‏)‏ خداوند به نحوی معجزه‌آسا باعث شد که نطفه‌ای در رَحِم مریم بسته شده و عیسی را باردار شود.‏

 چرا عیسی باید از مادری باکره متولّد می‌شد؟‏

 خدا از طریق مریم باکره بدنی کامل و عاری از گناه برای عیسی مهیا کرد تا عیسی بتواند بشر را از چنگ گناه و مرگ نجات دهد‏.‏ (‏یوحنا ۳:‏۱۶؛‏ عبرانیان ۱۰:‏۵‏)‏ خدا حیات عیسی را به رَحِم مریم منتقل کرد و از آن پس،‏ روح‌القدس مانع ایجاد ناکاملیت در وجود عیسی شد.‏—‏لوقا ۱:‏۳۵‏.‏

 عیسی بدین شکل در حالتی مشابه حالت آدم،‏ قبل از این که گناه کرد،‏ به دنیا آمد؛‏ یعنی در حالتی عاری از گناه و ناکاملیت.‏ کتاب مقدّس در مورد عیسی می‌گوید:‏ «او هیچ گناهی مرتکب نشد.‏» (‏۱پِطرُس ۲:‏۲۲‏)‏ از آنجا که عیسی کامل و فاقد گناه بود،‏ می‌توانست بهای رهایی انسان‌ها را از چنگ گناه و مرگ بپردازد.‏—‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۲۱،‏ ۲۲؛‏ ۱تیموتائوس ۲:‏۵،‏ ۶‏.‏

 آیا مریم همیشه باکره ماند؟‏

 خیر،‏ کتاب مقدّس تعلیم نمی‌دهد که مریم همیشه تا آخر زندگی‌اش باکره ماند،‏ بلکه نشان می‌دهد که مریم بعدها صاحب فرزندان دیگر نیز شد‏.‏—‏مَتّی ۱۲:‏۴۶؛‏ مَرقُس ۶:‏۳؛‏ لوقا ۲:‏۷؛‏ یوحنا ۷:‏۵‏.‏

کتاب مقدّس به برادران و خواهران عیسی اشاره می‌کند

 آیا خود مریم کامل و بدون گناه به دنیا آمد؟‏

 خیر.‏ با این حال،‏ «دایرة‌المعارف جدید کاتولیک»‏ c این عقیده را چنین شرح می‌دهد:‏ «از زمانی که نطفهٔ مریم باکره بسته شد،‏ از گناه موروثی پاک و منزّه شد.‏ سایر انسان‌ها گناه و ناکاملیت را به ارث بردند،‏ اما خدا این برکت بی‌نظیر را نصیب مریم ساخت که برخلاف سایر نوادگان آدم،‏ به گناه موروثی مبتلا نشود.‏»‏

 در مقابل،‏ این تعلیم که مریم گناه را به ارث نبرد،‏ در هیچ جای کتاب مقدّس یافت نمی‌شود.‏ (‏مزمور ۵۱:‏۵؛‏ رومیان ۵:‏۱۲‏)‏ تازه،‏ مریم به‌روشنی نشان داد که فردی گناهکار است؛‏ او به منظور بخشش گناهان خود قربانی‌ای را گذراند که هر مادری طبق شریعت موسی باید می‌گذراند.‏ (‏لاویان ۱۲:‏۲-‏۸؛‏ لوقا ۲:‏۲۱-‏۲۴‏)‏ حتی «دایرة‌المعارف جدید کاتولیک» می‌گوید:‏ «این تعلیم که نطفهٔ مریم از زمان بسته‌شدنش از گناه موروثی پاک شد،‏ در کتاب مقدّس یافت نمی‌شود .‏.‏.‏ این تعلیم جزو تعالیم کلیساست.‏»‏

 داشتن چه دیدی نسبت به مریم شایسته است؟‏

 مریم نمونه‌ای بارز در ایمان،‏ اطاعت،‏ تواضع و عشقِ به خدا از خود به جا گذاشت.‏ او در میان وفاداران خداست و سرمشق قرار دادن او،‏ کاری قابل تحسین است.‏—‏عبرانیان ۶:‏۱۲‏.‏

 با این حال،‏ هرچند نقش مریم به عنوان مادر عیسی بی‌نظیر بود،‏ اما کتاب مقدّس تعلیم نمی‌دهد که ما باید او را بپرستیم یا به او دعا کنیم.‏ عیسی هرگز حرمت خاصّی که فراتر از حرمت یک پسر به مادر خود باشد،‏ برای او قائل نشد و به پیروانش نگفت که آنان موظفند مریم را بیش از دیگران گرامی بدارند.‏ جالب توجه است که اسم مریم به‌جز در انجیل‌ها و یک آیه در کتاب اعمال رسولان،‏ در سایر ۲۲ کتاب عهد جدید به چشم نمی‌خورد.‏—‏اعمال ۱:‏۱۴‏.‏

 کلام خدا هیچ گونه گواهی ارائه نمی‌دهد که مسیحیان قرن اول میلادی برای مریم احترامی خاص قائل بودند،‏ چه برسد به این که او را پرستش می‌کردند!‏ کتاب مقدّس به مسیحیان تعلیم می‌دهد که فقط خدای یکتا را بپرستند.‏—‏مَتّی ۴:‏۱۰‏.‏

a بسیاری از شاخه‌های مسیحیت تعلیم می‌دهند که مریم از زمانی که نطفه‌اش بسته شد از گناه موروثی مبرّا بود.‏

b استفاده از عبارت «پسر خدا» از دید برخی نادرست و ناشایست است،‏ زیرا تصوّر می‌کنند که اگر خدا پسری داشته باشد،‏ می‌بایست با زنی همبستر شده باشد.‏ اما این عقیده کاملاً برخلاف تعالیم کلام خداست.‏ کتاب مقدّس عیسی را «پسر خدا» و «نخست‌زادهٔ تمامی آفرینش» می‌نامد،‏ زیرا او تنها موجودی که مستقیماً به دست خدا خلق شده،‏ می‌باشد.‏ (‏کولُسیان ۱:‏۱۳-‏۱۵‏)‏ کتاب مقدّس،‏ نخستین انسان یعنی آدم را «پسر خدا» نیز می‌خواند.‏ (‏لوقا ۳:‏۳۸‏)‏ از آنجا که خدا آدم را آفرید،‏ «پسر» یا مخلوق او محسوب می‌شود.‏

c به زبان انگلیسی.‏ چاپ دوم،‏ جلد ۷،‏ صفحهٔ ۳۳۱.‏