مراجعه به متن

قانون طلایی چیست؟‏

قانون طلایی چیست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 عبارت «قانون طلایی» در کتاب مقدّس دیده نمی‌شود.‏ با این حال،‏ بسیاری از این عبارت استفاده می‌کنند تا به قانونی که عیسی بیان کرد،‏ اشاره کنند.‏ عیسی در موعظهٔ معروف بالای کوه گفت:‏ «هر آنچه می‌خواهید دیگران برای شما کنند،‏ همان را شما برای آنان کنید.‏» (‏مَتّی ۷:‏۱۲‏،‏ پاورقی‏؛‏ لوقا ۶:‏۳۱‏)‏ به بیانی دیگر قانون طلایی به این معنی است که «با مردم همان گونه رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار کنند.‏»—‏دانش‌نامهٔ فلسفه‏.‏

 معنی قانون طلایی چیست؟‏

 قانون طلایی ما را تشویق می‌کند که با دیگران همان رفتاری را داشته باشیم که می‌خواهیم با ما رفتار شود.‏ برای مثال،‏ بیشتر مردم دوست دارند که با احترام،‏ مهربانی و محبت با آن‌ها رفتار شود.‏ پس منطقی است که ما هم با دیگران ‹همان گونه رفتار کنیم.‏›—‏لوقا ۶:‏۳۱‏.‏

 چرا قانون طلایی مفید است؟‏

 قانون طلایی را می‌توان تقریباً در هر شرایطی به کار گرفت.‏ برای مثال:‏

 قانون طلایی خلاصه‌ای از اصول آمده در عهد قدیم است.‏ قانونی که عیسی داد «مفهوم شریعت [پنج کتاب اول کتاب مقدّس] و نوشته‌های انبیا» را در بر می‌گیرد.‏ (‏مَتّی ۷:‏۱۲‏)‏ به عبارت دیگر قانون طلایی شامل این حقیقت پایه‌ای عهد قدیم است؛‏ یعنی محبت به همنوع.‏—‏رومیان ۱۳:‏۸-‏۱۰‏.‏

 آیا قانون طلایی به معنی دادن و پس گرفتن است؟‏

 نه.‏ قانون طلایی بیشتر بر دادن تأکید دارد تا بر پس گرفتن.‏ وقتی عیسی قانون طلایی را داد،‏ منظورش این بود که شخص باید با همهٔ انسان‌ها حتی دشمنانش چنین رفتاری داشته باشد.‏ (‏لوقا ۶:‏۲۷-‏۳۱،‏ ۳۵‏)‏ پس قانون طلایی مردم را تشویق می‌کند تا نسبت به همه رفتار خوبی داشته باشند.‏

 شما چطور می‌توانید قانون طلایی را به کار بگیرید؟‏

  1.   به اطرافیانتان توجه کنید.‏ به فکر دیگران باشید.‏ مثلاً شاید متوجه شوید که کسی بار سنگینی حمل می‌کند یا همسایه‌ای در بیمارستان بستری شده است یا همکاری مأیوس شده است.‏ اگر «به فکر نفع دیگران باشید،‏» راه‌هایی پیدا می‌کنید تا به آن‌ها کمک کنید.‏—‏فیلیپیان ۲:‏۴‏.‏

  2.   با دیگران همدردی کنید.‏ خودتان را جای شخص دیگر بگذارید.‏ اگر شما در شرایط او بودید چه احساسی داشتید؟‏ (‏رومیان ۱۲:‏۱۵‏)‏ اگر سعی کنید احساسات دیگران را درک کنید،‏ برانگیخته می‌شوید تا به آن‌ها کمک کنید.‏

  3.   انعطاف‌پذیر باشید.‏ فراموش نکنید که اشخاص با هم متفاوتند.‏ شاید آنچه که دیگران دوست داشته باشند برایشان انجام دهید،‏ چیزی نباشد که شما دوست داشته باشید برایتان انجام شود.‏ پس کاری را برای دیگران انجام دهید که واقعاً به آن نیاز دارند.‏—‏۱قُرِنتیان ۱۰:‏۲۴‏.‏