به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

آیا فجایع طبیعی مجازاتی از جانب خداست؟‏

آیا فجایع طبیعی مجازاتی از جانب خداست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

خیر.‏ کتاب مقدّس تعلیم نمی‌دهد که خدا در پس فجایع طبیعی است.‏ به گفتهٔ این کتاب،‏ مجازات الٰهی از فجایع طبیعی کاملاً متفاوت است.‏ چرا؟‏ به دلایل زیر توجه کنید:‏

  1. قضاوت خدا با قضاوت ما انسان‌ها فرق می‌کند.‏ کتاب مقدّس در این مورد می‌گوید:‏ «‏انسان به ظاهر می‌نگرد،‏ اما خداوند به دل.‏‏»—‏۱ سموئیل ۱۶:‏۷.‏

  2. یَهُوَه به دل افراد می‌نگرد و تنها کسانی را که از نظر او شریرند،‏ از میان می‌برد.‏—‏پیدایش ۱۸:‏۲۳-‏۳۲‏.‏

  3. خدا در ابتدا به مردم هشدار می‌دهد و کسانی که به پیامش گوش می‌دهند،‏ می‌توانند نجات یابند.‏

فجایع طبیعی بدون هشدار قبلی یا تنها با چندین نشانه رخ می‌دهد و همهٔ مردم ممکن است قربانی آن شوند.‏ اما بشر نیز خود تا حدّی در وقوع فجایع طبیعی نقش داشته است؛‏ برای مثال،‏ مردم به محیط زیست صدمه زده‌اند،‏ در مناطق زلزله‌خیز یا در مناطقی که در معرض سیلاب قرار دارد یا آب و هوای نامساعد دارد،‏ ساختمان‌سازی کرده‌اند و بدین شکل خود را به خطر انداخته‌اند.‏