مراجعه به متن

چرا عیسی «پسر خدا» خوانده می‌شود؟‏

چرا عیسی «پسر خدا» خوانده می‌شود؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 در کتاب مقدّس عیسی اغلب «پسر خدا» خوانده شده است.‏ (‏یوحنا ۱:‏۴۹‏)‏ عبارت «پسر خدا» نشان می‌دهد که خدا خالق و سرچشمهٔ حیات تمامی موجودات زنده منجمله خودِ عیساست.‏ (‏مزمور ۳۶:‏۹؛‏ مکاشفه ۴:‏۱۱‏)‏ با این حال،‏ کتاب مقدّس تعلیم نمی‌دهد که خدا همچون انسان‌ها صاحب فرزند شده است.‏ a

 فرشتگان نیز در کتاب مقدّس «پسران خدا» خوانده می‌شوند.‏ (‏ایّوب ۱:‏۶‏)‏ به علاوه آدم،‏ نخستین انسان «پسر خدا» نامیده می‌شود.‏ (‏لوقا ۳:‏۳۸‏)‏ با این حال،‏ از آنجا که عیسی نخستین مخلوق خدا و تنها مخلوقی بود که مستقیماً توسط خدا آفریده شد،‏ کتاب مقدّس او را پسر ارشد خدا می‌خواند.‏

 آیا عیسی قبل از این که روی زمین متولّد شود،‏ در آسمان‌ها زندگی می‌کرد؟‏

 بله،‏ عیسی قبل از این که به صورت انسان روی زمین به دنیا آید،‏ مخلوقی روحی در آسمان بود.‏ عیسی خود گفت:‏ ‹از آسمان آمده‌ام.‏›—‏یوحنا ۶:‏۳۸؛‏ ۸:‏۲۳‏.‏

 خدا عیسی را قبل از سایر مخلوقات خود آفرید.‏ کتاب مقدّس در خصوص عیسی چنین می‌گوید:‏

 در کتاب مقدّس پیشگویی شده بود که شخصی به روی زمین می‌آید که «از قدیم و از ایام ازل بوده است.‏» عیسی به این پیشگویی تحقق بخشید.‏—‏میکاه ۵:‏۲؛‏ مَتّی ۲:‏۴-‏۶‏.‏

 نقش و مقام عیسی قبل از آمدن او به زمین چه بود؟‏

 عیسی مقامی والا در آسمان داشت.‏ او در دعا به این مقام خود اشاره کرد و گفت:‏ «ای پدر،‏ مرا در کنار خود جلال بده؛‏ همان جلالی که پیش از آغاز دنیا نزد تو داشتم.‏»—‏یوحنا ۱۷:‏۵‏.‏

 او در آفرینش همه چیز با خدا همکاری می‌کرد.‏ عیسی در کنار خدا به عنوان یک ‹معمار› کار می‌کرد.‏ (‏امثال ۸:‏۳۰‏)‏ کتاب مقدّس در اشاره به عیسی می‌گوید:‏ «از طریق او همهٔ چیزهای دیگر آفریده شد،‏ یعنی آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است.‏»—‏کولُسیان ۱:‏۱۶‏.‏

 خدا با استفاده از عیسی همه چیز را به وجود آورد،‏ از فرشتگان گرفته تا اجرام عظیم کیهانی و از گیاهان و جانوران گرفته تا انسان‌ها.‏ (‏مکاشفه ۵:‏۱۱‏)‏ همکاری این پسر با پدرش را می‌توان از جهتی به همکاری یک کارگر ماهر با یک طراح مبتکر مقایسه کرد؛‏ کارگری که قادر است به طرح‌های مبتکرانهٔ طراح جامهٔ عمل بپوشاند.‏

 او در حکم «کلمه» خدمت می‌کرد.‏ کتاب مقدّس در اشاره به نقش عیسی هنگام زندگی ماقبل زمینی‌اش،‏ او را «کلمه» می‌نامد.‏ (‏یوحنا ۱:‏۱‏)‏ از قرار معلوم،‏ استفاده از این واژه نشان می‌دهد که خدا از طریق عیسی اطلاعات و دستورات خود را به سایر مخلوقات روحی خود می‌رساند.‏

 همچنین خدا از طریق عیسی با انسان‌های روی زمین سخن می‌گفت.‏ برای مثال،‏ وقتی خدا با آدم و حوّا در باغ عدن سخن می‌گفت،‏ احتمالاً از سخنگوی خود عیسی استفاده می‌کرد.‏ (‏پیدایش ۲:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ علاوه بر این عیسی ظاهراً همان فرشته‌ای بود که در ایّام باستان اسرائیلیان را در بیابان هدایت می‌کرد؛‏ فرشته‌ای که آن‌ها می‌بایست به‌دقت به سخنان او گوش می‌دادند.‏—‏خروج ۲۳:‏۲۰-‏۲۳‏.‏ b

a درک عبارت «پسر خدا» برای برخی از غیرمسیحیان دشوار است،‏ زیرا گمان می‌کنند که اگر خدا پسری دارد،‏ مثل انسان‌ها باید زنی نیز داشته باشد.‏ اما چنین گمانی کاملاً نادرست است،‏ چون خدا مانند انسان‌ها جسم و خون نیست بلکه روح است.‏ به علاوه،‏ واژه‌هایی از قبیل «پسر،‏» «برادر» و «پدر» می‌تواند مفهومی مجازی داشته باشد.‏ برای مثال،‏ افراد سالمند ممکن است جوانان را «پسرم» یا «دخترم» خطاب کنند.‏ به طور مشابه،‏ یَهُوَه خدا در کتاب مقدّس «پدر» خوانده شده است،‏ زیرا که او آفرینندهٔ ماست.‏—‏اِشَعْیا ۶۴:‏۸‏.‏

b خدا تنها از طریق «کلمه» با انسان‌ها سخن نمی‌گفت.‏ او علاوه بر پسر ارشد خود گاهی از طریق دیگر پسران آسمانی خود نیز با انسان‌ها ارتباط برقرار می‌کرد.‏ برای مثال،‏ خدا شریعت موسی را از طریق «فرشتگان» به اسرائیلیان ایّام باستان رساند.‏—‏اعمال ۷:‏۵۳؛‏ غَلاطیان ۳:‏۱۹؛‏ عبرانیان ۲:‏۲،‏ ۳‏.‏