مراجعه به متن

آیا محققان معتقدند که عیسی شخصیتی واقعی بوده است؟‏

آیا محققان معتقدند که عیسی شخصیتی واقعی بوده است؟‏

 بسیاری از محققان بر اساس دلایلی محکم به وجود عیسی معتقدند.‏ در دایرة‌المعارف بریتانیکا چاپ ۲۰۰۲ در مورد اطلاعاتی که تاریخ‌نگاران در قرن اول و دوم میلادی در خصوص عیسی و نخستین مسیحیان نوشته‌اند،‏ چنین آمده است:‏ «این گزارش‌های متفاوت ثابت می‌کند که در زمان باستان حتی مخالفان مسیحیت به هیچ وجه وجود عیسی را رد نکردند.‏ اما با وجود این که دلایل کافی برای رد این امر وجود نداشت،‏ برای نخستین بار در اواخر قرن هیجدهم وجود عیسی مورد شک و تردید قرار گرفت و طی قرن نوزدهم و تا ابتدای قرن بیستم ادامه یافت.‏»‏

 در کتاب «عیسی و باستان‌شناسی»‏ * که در سال ۲۰۰۶ به چاپ رسید،‏ آمده است:‏ «هیچ محقق سرشناسی امروزه در این تردیدی ندارد که مردی یهودی به نام عیسی،‏ پسر یوسف بر روی زمین زندگی کرده است.‏ حتی بسیاری از محققان می‌گویند که ما امروزه اطلاعات فراوانی در مورد اعمال و تعالیم اساسی او در دست داریم.‏»‏

 کتاب مقدّس شخصیت عیسی را به تصویر می‌کشد و به نام اجداد،‏ بستگان نزدیک و خانوادهٔ او اشاره می‌کند.‏ (‏مَتّی ۱:‏۱؛‏ ۱۳:‏۵۵‏)‏ همچنین از حکمرانانی مشهور که همعصر او بودند،‏ یاد می‌کند.‏ (‏لوقا ۳:‏۱،‏ ۲‏)‏ این جزئیات به محققان یاری می‌رساند که به صحّت گزارش‌های کتاب مقدّس پی ببرند.‏

^ بند 2 Jesus and Archaeology