به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

آیا عیسی تنها یک مرد نیکوکار بود؟‏

آیا عیسی تنها یک مرد نیکوکار بود؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

عیسی تنها مردی نیکوکار نبود.‏ هیچ کس نمی‌تواند این حقیقت را رد کند که او پرنفوذترین مرد در تاریخ بشر بوده است.‏ توجه کنید که این محققان در مورد او چه گفته‌اند:‏

‏«‏عیسای ناصری .‏.‏.‏ بی‌شک برجسته‌ترین شخص در تاریخ بشر است.‏‏»—‏وِلز،‏ تاریخ‌نگار انگلیسی.‏

‏«‏‏[عیسی] پرنفوذترین مردی بود که روی زمین زندگی کرده است.‏ تأثیر اعمال او بر زندگی مردم همچنان ادامه دارد.‏‏»—‏لاتورت،‏ تاریخ‌نگار و نویسندهٔ آمریکایی.‏

کتاب مقدّس نشان می‌دهد که چرا عیسی بیش از هر شخص نیکوکار دیگری در زندگی مردم تأثیرگذار بوده است.‏ وقتی عیسی از نزدیک‌ترین پیروانش در مورد هویت خود پرسید،‏ یکی از آنان پاسخ داد:‏ «‏تو مسیح هستی،‏ پسر خدای زنده.‏‏»—‏مَتّی ۱۶:‏۱۶‏.‏