مراجعه به متن

ظاهر عیسی چه شکلی بود؟‏

ظاهر عیسی چه شکلی بود؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 هیچ کس نمی‌داند که ظاهر عیسی دقیقاً چه شکلی بود،‏ چون کتاب مقدّس به این موضوع اشاره نکرده است.‏ پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که دانستن جزئیاتی دربارهٔ خصوصیات فیزیکی عیسی مهم نیست.‏ با این حال کتاب مقدّس یک تصویر کلّی از ظاهر عیسی به ما ارائه می‌دهد.‏

  •   عیسی چه شکل و قیافه‌ای داشت؟‏ عیسی یک یهودی بود،‏ پس احتمالاً پوست،‏ چشم و موهایی تیره داشت.‏ (‏عبرانیان ۷:‏۱۴‏)‏ از قرار معلوم عیسی ظاهری معمولی داشت،‏ چون یک بار توانست مخفیانه بدون این که کسی او را شناسایی کند،‏ از جلیل به اورشلیم سفر کند.‏ (‏یوحنا ۷:‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏ به علاوه ظاهر عیسی با ظاهر رسولانش هم فرق چندان زیادی نداشت،‏ چون یهودای اِسخَریوطی باید او را از میان رسولانش شناسایی می‌کرد تا دستگیرش کنند.‏—‏مَتّی ۲۶:‏۴۷-‏۴۹‏.‏

  •   موی عیسی بلند بود یا کوتاه؟‏ احتمال این که موی عیسی بلند بود بسیار کم است،‏ چون کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «موی بلند برای مرد شرم‌آور است.‏»—‏۱قُرِنتیان ۱۱:‏۱۴‏.‏

  •   آیا عیسی ریش داشت؟‏ عیسی حتماً ریش داشت،‏ چون او از قوانین یهودیان اطاعت می‌کرد؛‏ قوانینی که مردان اسرائیلی را از چیدن گوشه‌های ریششان منع کرده بود.‏ (‏لاویان ۱۹:‏۲۷؛‏ غَلاطیان ۴:‏۴‏)‏ همین طور در یکی از پیشگویی کتاب مقدّس که در رابطه با شکنجه‌های عیساست،‏ به ریش او هم اشاره شده است.‏—‏اِشَعْیا ۵۰:‏۶‏.‏

  •   بدن عیسی چه شکلی بود؟‏ بنا بر گزارشات کتاب مقدّس می‌دانیم که عیسی بدن سالم و قوی‌ای داشت.‏ او طی خدمتش روی زمین،‏ مسافت‌های طولانی را با پای پیاده طی می‌کرد.‏ (‏مَتّی ۹:‏۳۵‏)‏ همچنین دو بار کلاهبرداران را از معبد اورشلیم بیرون کرد‏؛‏ در آن گزارش می‌خوانیم که عیسی «با چند طناب تازیانه‌ای ساخت و گوسفندان و گاوان را به همراه فروشندگان آن‌ها از معبد بیرون راند.‏ همچنین سکه‌های صرّافان را بر زمین ریخت و میزهایشان را واژگون کرد.‏» (‏لوقا ۱۹:‏۴۵،‏ ۴۶؛‏ یوحنا ۲:‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏ یک دایرة‌المعارف کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «انجیل‌ها به‌روشنی نشان می‌دهند که عیسی از نظر جسمانی سالم بود و بدن قوی‌ای داشت.‏»‏

  •   چهره و حالت صورت عیسی چطور بود؟‏ عیسی مردی دلسوز و مهربان بود و بدون شک چهره‌اش بازتابی از این خصوصیات بود.‏ (‏مَتّی ۱۱:‏۲۸،‏ ۲۹‏)‏ مردم گوناگون،‏ چه پیر چه جوان،‏ چه ثروتمند چه فقیر،‏ برای دریافت کمک و دلگرمی پیش عیسی می‌رفتند.‏ (‏لوقا ۵:‏۱۲،‏ ۱۳؛‏ ۷:‏۳۷،‏ ۳۸‏)‏ حتی کودکان هم کنار عیسی احساس راحتی می‌کردند.‏—‏مَتّی ۱۹:‏۱۳-‏۱۵؛‏ مَرقُس ۹:‏۳۵-‏۳۷‏.‏

تصوّرات اشتباه در خصوص ظاهر عیسی

 تصوّر اشتباه:‏ بعضی‌ها ادعا می‌کنند که عیسی از نسل آفریقایی‌ها بود،‏ چون طبق کتاب مکاشفه موی او مثل پشم و پاهای او مثل مس بود.‏—‏مکاشفه ۱:‏۱۴،‏ ۱۵‏.‏

 واقعیت:‏ برای نوشتن کتاب مکاشفه از زبان نمادین یا سمبولیک استفاده شده است.‏ (‏مکاشفه ۱:‏۱‏)‏ بنابراین توصیف این کتاب دربارهٔ مو و پاهای عیسی چیزی دربارهٔ ظاهر او به ما نمی‌گوید،‏ بلکه به خصوصیات عیسی پس از رستاخیزش اشاره می‌کند.‏ در مکاشفه ۱:‏۱۴ می‌خوانیم:‏ «موهایش همچون پشمِ سفید،‏ به سفیدی برف بود.‏» در اینجا رنگ موی عیسی برجسته شده است و سفید بودن موی او نشانگر حکمتش است؛‏ حکمتی که در طی سالیان سال به دست آورده است.‏ (‏مکاشفه ۳:‏۱۴‏)‏ بنابراین اشتباه است که بگوییم طبق این آیه موی عیسی مثل پشم بود.‏

 به علاوه،‏ طبق آیهٔ بعدی پاهای عیسی مثل ‹مس خالصی که در کوره گداخته می‌شود بود.‏› (‏مکاشفه ۱:‏۱۵‏)‏ همچنین صورتش ‹مثل خورشیدی بود که به طور کامل می‌درخشد.‏› (‏مکاشفه ۱:‏۱۶‏)‏ از آنجا که هیچ انسانی از هیچ نژادی چنین خصوصیاتی را ندارد،‏ پس توصیف‌هایی که مربوط به ظاهر عیسی است باید سمبولیک باشند.‏ این توصیف‌ها نشان می‌دهند که عیسای رستاخیزیافته موجودی است قدرتمند و بی‌نظیر.‏—‏۱تیموتائوس ۶:‏۱۶‏.‏

 تصوّر اشتباه:‏ عیسی ضعیف و ناتوان بود.‏

 واقعیت:‏ عیسی مردی شجاع و نترس بود.‏ مثلاً وقتی گروهی مسلّح می‌خواستند دستگیرش کنند‏،‏ او بدون ترس به آن‌ها گفت که همان کسی است که دنبالش می‌گردند!‏ (‏یوحنا ۱۸:‏۴-‏۸‏)‏ به علاوه از آنجا که عیسی یک نجّار بود و از ابزارهای دستی استفاده می‌کرد،‏ حتماً مرد قوی‌ای بود.‏—‏مَرقُس ۶:‏۳‏.‏

 اما اگر عیسی مردی قوی بود،‏ چرا برای حمل تیر شکنجه به کمک نیاز داشت؟‏ و چرا قبل از آن دو مجرم آخرین نفسش را کشید؟‏ (‏لوقا ۲۳:‏۲۶؛‏ یوحنا ۱۹:‏۳۱-‏۳۳‏)‏ باید یادمان باشد که عیسی قبل از اعدامش از نظر جسمانی ضعیف شده بود؛‏ او قبل از اعدامش به خاطر نگرانی و پریشانی زیاد تمام شب بیدار مانده بود.‏ (‏لوقا ۲۲:‏۴۲-‏۴۴‏)‏ طی همان شب یهودیان با او بدرفتاری کرده بودند و صبح روز بعد رومیان او را شکنجه داده بودند.‏ (‏مَتّی ۲۶:‏۶۷،‏ ۶۸؛‏ یوحنا ۱۹:‏۱-‏۳‏)‏ به همین دلایل بود که عیسی در آخرین ساعت‌های زندگی‌اش نیروی کمتری داشت و زودتر از آن دو مجرم مرد.‏

 تصوّر اشتباه:‏ عیسی همیشه غمگین و جدّی بود.‏

 واقعیت:‏ خصوصیات عیسی بازتابی کامل از خصوصیات یَهُوَه خدا بودند؛‏ خدایی که طبق کتاب مقدّس «خدای شاد» خوانده شده است.‏ (‏۱تیموتائوس ۱:‏۱۱؛‏ یوحنا ۱۴:‏۹‏)‏ عیسی به مردم یاد داد که چطور می‌توانند شاد و خوشحال باشند.‏ (‏مَتّی ۵:‏۳-‏۹؛‏ لوقا ۱۱:‏۲۸‏)‏ این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که عیسی اغلب چهرهٔ شادی داشت.‏