مراجعه به متن

کتاب مقدّس در مورد سوزاندن اجساد چه می‌گوید؟‏

کتاب مقدّس در مورد سوزاندن اجساد چه می‌گوید؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 در کتاب مقدّس هیچ دستورالعمل خاصّی در مورد سوزاندن اجساد ذکر نشده است.‏ همچنین این کتاب فرمانی در خصوص دفن کردن یا سوزاندن اجساد نمی‌دهد.‏

 با وجود این،‏ گزارش‌هایی از خاکسپاری خادمان وفادار خدا در کتاب مقدّس ذکر شده است.‏ برای نمونه ابراهیم تلاش بسیاری کرد تا مکانی برای دفن همسرش سارا تدارک ببیند.‏—‏پیدایش ۲۳:‏۲-‏۲۰؛‏ ۴۹:‏۲۹-‏۳۲‏.‏

 بنا بر کتاب مقدّس افراد وفادار نیز مرده‌های خود را سوزاندند.‏ به عنوان مثال،‏ جسد شائول،‏ پادشاه اسرائیل و اجساد سه تن از پسرانش که در جنگ کشته شده بودند برای مدتی در میدان جنگ باقی ماند و با آن اجساد به بی‌احترامی رفتار شد.‏ جنگجویان وفادار اسرائیلی با شنیدن این خبر اجساد شائول و سه پسرش را از میدان جنگ بیرون آورده و سوزاندند؛‏ سپس خاکستر آنان را به خاک سپردند.‏ (‏۱سموئیل ۳۱:‏۸-‏۱۳‏)‏ کتاب مقدّس نشان می‌دهد که سوزاندن این اجساد از دید خدا اشتباه نبود.‏—‏۲سموئیل ۲:‏۴-‏۶‏.‏

برداشت‌های نادرست در مورد سوزاندن اجساد

 برداشت نادرست:‏ سوزاندن جسد بی‌احترامی به جسم انسان است.‏

 واقعیت:‏ به گفتهٔ کتاب مقدّس،‏ انسان هنگام مرگ به خاک برمی‌گردد و این یک روند طبیعی است که در اثر تجزیه و پوسیدگی جسد رخ می‌دهد.‏ (‏پیدایش ۳:‏۱۹‏)‏ سوزاندن جسد موجب سرعت بخشیدن به این روند و تبدیل سریع جسد به خاک و خاکستر می‌شود.‏

 برداشت نادرست:‏ در دوران باستان تنها اشخاصی را که مورد رضایت خدا واقع نشده بودند،‏ می‌سوزاندند.‏

 واقعیت:‏ جسد بعضی اشخاص،‏ مانند عَخان و خانواده‌اش که به یَهُوَه وفادار نبودند،‏ سوزانده شد.‏ (‏یوشَع ۷:‏۲۵‏)‏ در عین حال،‏ سوزاندن آنان استثنا بود و بدین معنی نبود که اجساد گناهکاران همیشه سوزانده شود.‏ (‏تَثنیه ۲۱:‏۲۲،‏ ۲۳‏)‏ همان طور که قبلاً گفته شد،‏ حتی جسد بعضی از وفاداران مانند یوناتان پسر شائولِ پادشاه نیز سوزانده شد.‏

 برداشت نادرست:‏ سوزاندن جسد باعث می‌شود که خدا آن شخص را رستاخیز ندهد.‏

 واقعیت:‏ برای خدا تفاوتی ندارد که در هنگام رستاخیز دادن یک شخص،‏ جسد او دفن،‏ سوزانده،‏ در دریا غرق یا توسط حیوانی خورده شده باشد.‏ (‏مکاشفه ۲۰:‏۱۳‏)‏ خدای قادر مطلق توانایی آن را دارد که برای شخص بدنی جدید بیافریند.‏