پاسخ کتاب مقدّس

کتاب مقدّس به‌روشنی نشان می‌دهد که «‏خدا کسانی را که مرتکب اعمال نامشروع جنسی می‌شوند،‏ .‏.‏.‏ محکوم خواهد کرد.‏‏» (‏عبرانیان ۱۳:‏۴‏)‏ واژهٔ یونانی پُرنیا که در فارسی «اعمال نامشروع جنسی» ترجمه شده است،‏ شامل روابط جنسیِ پیش از ازدواج نیز می‌شود.‏ از این رو،‏ از دید خدا صحیح نیست زن و مردی که هنوز ازدواج نکرده‌اند،‏ با یکدیگر زندگی کنند،‏ حتی اگر قصد ازدواج داشته باشند.‏

اما اگر زن و مردی عاشق یکدیگر باشند،‏ چطور؟‏ از دید خدا،‏ آنان پیش از داشتن هر گونه روابط جنسی،‏ باید با یکدیگر ازدواج کنند.‏ نباید فراموش کرد که آفریدگارمان توانایی محبت و عشق ورزیدن را در ما به وجود آورده است.‏ محبت خصوصیت بارز خداست.‏ (‏۱یوحنا ۴:‏۸‏)‏ پس،‏ او دلایلی موجه دارد که روابط زناشویی را تنها به چهارچوب ازدواج محدود سازد.‏