مراجعه به متن

آیا زمان مرگ ما از پیش مقرّر شده است؟‏

آیا زمان مرگ ما از پیش مقرّر شده است؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 خیر،‏ زمان مرگ ما از پیش مقرّر نشده است.‏ در کتاب مقدّس آمده است که در مرگ «دست زمان و حادثه در کار است.‏» به این معنی که برخلاف اعتقاد به سرنوشت،‏ زمان مرگ از پیش تعیین نشده است،‏ بلکه می‌تواند اتفاقی پیش آید.‏—‏جامعه ۹:‏۱۱‏.‏

پس مفهوم «وقتی برای مردن» در کتاب مقدّس چیست؟‏

 در کتاب مقدّس در جامعه ۳:‏۲ چنین آمده است:‏ «وقتی است برای زاده شدن و وقتی برای مردن؛‏ وقتی برای کاشتن و وقتی برای برکندنِ آنچه کاشته شده.‏» اما آیات پیرامون این آیه نشان می‌دهد که کتاب مقدّس از روند مداوم زندگی صحبت می‌کند.‏ (‏جامعه ۳:‏۱-‏۸‏)‏ خدا زمان مشخصی را برای مرگ هر کس تعیین نکرده است،‏ همان طور که دهقان را مجبور نمی‌کند که در لحظهٔ مشخصی بکارد.‏ در واقع نکته این است که فکر و ذکر ما نباید چنان مشغول مسائل زندگی باشد که در پرستش آفریدگارمان کوتاهی کنیم.‏—‏جامعه ۳:‏۱۱؛‏ ۱۲:‏۱،‏ ۱۳‏.‏

عمر طولانی‌تر

 با وجود بی‌ثباتی زندگی اگر در زندگی تصمیمات درست و عاقلانه بگیریم،‏ می‌توانیم بیشتر عمر کنیم.‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «رهنمودِ حکیمان چشمهٔ حیات است،‏ تا آدمی خویشتن را از دامهای مرگ دور بدارد.‏» (‏امثال ۱۳:‏۱۴‏)‏ مشابهاً موسی نیز به اسرائیلیان گفت که اگر فرمان‌های خدا را به گوش گیرند،‏ می‌توانند «عمر دراز» داشته باشند.‏ (‏تَثنیه ۶:‏۲‏)‏ از طرف دیگر با انجام اعمال بد و احمقانه می‌توانیم عمرمان را کوتاه کنیم.‏—‏جامعه ۷:‏۱۷‏.‏

 واضح است هر قدر هم که عاقلانه و درست تصمیم گیریم،‏ باز هم از مرگ گریزی نیست‏.‏ (‏رومیان ۵:‏۱۲‏)‏ اما این وضعیت تغییر خواهد کرد،‏ چون کتاب مقدّس گفته است،‏ زمانی می‌رسد که دیگر «مرگ نخواهد بود.‏»—‏مکاشفه ۲۱:‏۴‏.‏