مراجعه به متن

نشانهٔ «روزهای آخر» یا «پایان نظام حاضر» چیست؟‏

نشانهٔ «روزهای آخر» یا «پایان نظام حاضر» چیست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 کتاب مقدّس از وقایع،‏ شرایط دنیا و طرز فکر رایج در مردم صحبت می‌کند که مشخص‌کنندهٔ «دوران پایانی نظام حاضر» یا «آخر زمان» است.‏ (‏مَتّی ۲۴:‏۳‏،‏ ترجمهٔ مژده برای عصر جدید‏)‏ کتاب مقدّس این دوران را «روزهای آخر،‏» انتها یا «زمان آخر» می‌خواند.‏—‏۲تیموتائوس ۳:‏۱؛‏ دانیال ۸:‏۱۹‏،‏ ترجمهٔ مژده برای عصر جدید.‏

در کتاب مقدّس چه پیشگویی‌هایی در مورد «روزهای آخر» آمده است؟‏

 کتاب مقدّس به موارد زیادی اشاره می‌کند که وقوع همزمان آن‌ها نشانه‌ای است برای تشخیص روزهای آخر.‏ (‏لوقا ۲۱:‏۷‏)‏ به چند نمونه توجه کنید:‏

 وقوع جنگ‌ها در مقیاس جهانی.‏ عیسی پیشگویی کرد:‏ «قومی بر ضدّ قومی دیگر و حکومتی بر ضدّ حکومتی دیگر برخواهد خاست.‏» (‏مَتّی ۲۴:‏۷‏)‏ مشابهاً،‏ در مکاشفه ۶:‏۴ به طور سمبولیک از اسب‌سواری صحبت می‌شود که ‹صلح را از زمین برمی‌دارد.‏›‏

 وقوع قحطی‌ها.‏ عیسی پیشگویی کرد:‏ ‹قحطی‌ها روی خواهد داد.‏› (‏مَتّی ۲۴:‏۷‏)‏ کتاب مکاشفه به‌طور سمبولیک به اسب‌سواری دیگر اشاره می‌کند که موجب وقوع قحطی‌ها در نقاط مختلف جهان می‌شود.‏—‏مکاشفه ۶:‏۵،‏ ۶‏.‏

 وقوع زمین‌لرزه‌های عظیم.‏ عیسی گفت:‏ «زمین‌لرزه‌ها،‏ یکی پس از دیگری روی خواهد داد.‏» (‏مَتّی ۲۴:‏۷؛‏ لوقا ۲۱:‏۱۱‏)‏ این زمین‌لرزه‌های عظیم،‏ به‌طور بی‌سابقه‌ای باعث درد و رنج و همین طور مرگ بسیاری در سراسر دنیا می‌شود.‏

 وقوع بیماری‌ها.‏ مطابق گفتهٔ عیسی بیماری‌های وخیم و ‹همه‌گیری‌ها› اتفاق می‌افتد.‏—‏لوقا ۲۱:‏۱۱‏.‏

 وقوع جرم و جنایت.‏ با وجود این که جرم و جنایت همیشه وجود داشته است،‏ عیسی پیشگویی کرد که شاهد «افزایش قانون‌شکنی» می‌شویم.‏—‏مَتّی ۲۴:‏۱۲‏.‏

 ویرانی زمین.‏ در مکاشفه ۱۱:‏۱۸ پیشگویی شده است که انسان‌ها «زمین را به نابودی می‌کشند.‏» آن‌ها این کار را نه تنها از طریق خشونت و فساد،‏ بلکه با صدمه زدن به محیط زیست و طبیعت انجام می‌دهند.‏

 سقوط معیارهای اخلاقی و فردی.‏ در ۲تیموتائوس ۳:‏۱-‏۴ پیشگویی شده است که مردم عموماً «ناسپاس،‏ عهدشکن … ناسازگار،‏ تهمت‌زن،‏ فاقد خویشتنداری،‏ وحشی،‏ متنفر از نیکویی،‏ خیانتکار،‏ خودسر و مغرور خواهند بود.‏» سقوط معیارها تا حدّی خواهد بود که کتاب مقدّس به درستی این دوران را «زمان‌هایی سخت» می‌خواند.‏

 سردی روابط در خانواده.‏ در ۲تیموتائوس ۳:‏۲،‏ ۳ پیشگویی شده است که اکثر مردم نسبت به اعضای خانوادهٔ خود «بی‌عاطفه» خواهند بود و فرزندان «نسبت به والدین خود نافرمان.‏»‏

 سرد شدن محبت نسبت به خدا.‏ عیسی پیشگویی کرد:‏ «محبت اکثر مردم به سردی خواهد گرایید.‏» (‏مَتّی ۲۴:‏۱۲‏)‏ منظور او این بود که محبت اکثر مردم نسبت به خدا کم می‌شود.‏ همچنین ۲تیموتائوس ۳:‏۴ می‌گوید که در روزهای آخر،‏ اغلب انسان‌ها «لذّت را بیش از خدا دوست خواهند داشت.‏»‏

 ریاکاری مذهبی.‏ در ۲تیموتائوس ۳:‏۵‏،‏ پیشگویی شده است که اکثر مردم به‌ظاهر خدا را پرستش می‌کنند،‏ اما هماهنگ با معیارهای او زندگی نمی‌کنند.‏

 افزایش درک پیشگویی‌های کتاب مقدّس.‏ در کتاب دانیال پیشگویی شده است که در «زمان آخر» دانش اکثر مردم از حقایق کتاب مقدّس،‏ منجمله پیشگویی‌های این کتاب،‏ افزایش می‌یابد.‏—‏دانیال ۱۲:‏۴‏.‏

 فعالیت موعظه جهانی.‏ عیسی پیشگویی کرد:‏ «خبر خوشِ پادشاهی،‏ در سراسر زمین موعظه خواهد شد.‏»—‏مَتّی ۲۴:‏۱۴‏.‏

 رواج بی‌تفاوتی و تمسخر.‏ عیسی پیشگویی کرد که عموم مردم نشان واضح نزدیک شدن پایان این نظام را نادیده می‌گیرند.‏ (‏مَتّی ۲۴:‏۳۷-‏۳۹‏)‏ علاوه بر این،‏ در ۲پِطرُس ۳:‏۳،‏ ۴ پیشگویی شده است که برخی از مردم شواهد موجود را مورد تمسخر قرار می‌دهند و آن‌ها را کاملاً رد می‌کنند.‏

 تحقق همهٔ پیشگویی‌ها.‏ عیسی گفت که در روزهای آخر تمام پیشگویی‌ها به‌طور همزمان به تحقق می‌رسد.‏ بله،‏ تمام پیشگویی‌ها،‏ نه فقط چند پیشگویی یا حتی اکثر آن‌ها.‏—‏مَتّی ۲۴:‏۳۳‏.‏

آیا ما در «روزهای آخر» زندگی می‌کنیم؟‏

 بله.‏ وضعیت دنیا همراه با گاه‌شماری کتاب مقدّس به این موضوع اشاره می‌کند که روزهای آخر از سال ۱۹۱۴ شروع شده است؛‏ یعنی همان سالی که جنگ جهانی اول شروع شد.‏ با تماشای این ویدیو ببینید چطور وضعیت دنیا نشان می‌دهد که امروزه ما در روزهای آخر زندگی می‌کنیم.‏

 در سال ۱۹۱۴،‏ پادشاهی خدا در آسمان شروع به حکمرانی کرد.‏ یکی از اولین قدم‌هایی که این پادشاهی برداشت،‏ اخراج شیطان و دیوهایش از آسمان و محدود کردن فعالیت‌های آن‌ها به زمین بود.‏ (‏مکاشفه ۱۲:‏۷-‏۱۲‏)‏ تأثیر شیطان را می‌توان در خصوصیات و طرز فکر بدی که امروزه بین اکثر مردم رایج است،‏ مشاهده کرد.‏ سقوط معیارها دلیلی است که روزهای آخر،‏ ‹زمان‌های سخت› خوانده می‌شود.‏—‏۲تیموتائوس ۳:‏۱‏.‏

 خیلی از مردم به خاطر این زمان‌های سخت،‏ مضطرب شده‌اند.‏ آن‌ها نگران کم‌رنگ شدن روابط اجتماعی هستند.‏ حتی بعضی‌ها از این می‌ترسند که انسان‌ها همدیگر را به نابودی بکشند.‏

 در این میان،‏ عدهٔ دیگری هم هستند که نگران وضعیت این دنیا می‌باشند ولی نسبت به آینده امیدوارند.‏ آن‌ها اطمینان دارند که پادشاهی خدا‏،‏ به‌زودی مشکلات دنیا را از بین خواهد برد.‏ (‏دانیال ۲:‏۴۴؛‏ مکاشفه ۲۱:‏۳،‏ ۴‏)‏ آن‌ها با بردباری منتظرند تا خدا به وعده‌هایش عمل کند.‏ همین طور از این سخنان عیسی دلگرمی پیدا می‌کنند که گفت:‏ «آن که تا به آخر پایدار بماند،‏ نجات خواهد یافت.‏»—‏مَتّی ۲۴:‏۱۳؛‏ میکاه ۷:‏۷‏.‏