مراجعه به متن

کتاب مقدّس در مورد دوست داشتن خود چه می‌گوید؟‏

کتاب مقدّس در مورد دوست داشتن خود چه می‌گوید؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 در کتاب مقدّس آمده است که بجا و حتی ضروری است که خود را در حد معقول دوست داشته باشیم.‏ چنین توجه و دوست داشتنی شامل مراقبت از خود،‏ احترام به خود و عزّت‌نفس است.‏ (‏مَتّی ۱۰:‏۳۱‏)‏ کتاب مقدّس خودپسندی را منع می‌کند و دوست داشتن خود را در جایگاهی مناسب قرار می‌دهد.‏

چه کسی را باید بیش از همه دوست داشت؟‏

  1.  ۱‏.‏ خدا را باید بیش از همه دوست داشت.‏ مهم‌ترین و اولین فرمان در کتاب مقدّس این است:‏ ‹یَهُوَه خدای خود را با تمامی دل دوست بدار.‏›—‏مَرقُس ۱۲:‏۲۸-‏۳۰؛‏ تَثنیه ۶:‏۵‏.‏

  2.  ۲.‏ دومین فرمان این است که همنوع یا «همسایه‌ات را همچون خویشتن،‏ دوست بدار.‏»—‏مَرقُس ۱۲:‏۳۱؛‏ لاویان ۱۹:‏۱۸‏.‏

  3.  ۳.‏ در کتاب مقدّس فرمانی مشخص برای دوست داشتن خود نیامده است.‏ اما این فرمان که همسایه یا همنوع خود را «همچون خویشتن،‏ دوست بدار» نشان می‌دهد که دوست داشتن و حرمت قائل شدن برای خود در حد معقول مفید و طبیعی است.‏

عیسی چه کسی را بیش از همه دوست داشت؟‏

 عیسی نشان داد که در دوست داشتن خدا،‏ دوست داشتن همنوع و دوست داشتن خود،‏ چگونه باید عمل کرد.‏ همچنین او به شاگردانش تعلیم داد که نمونهٔ او را دنبال کنند.‏—‏یوحنا ۱۳:‏۳۴،‏ ۳۵‏.‏

  1.  ۱‏.‏ او پیش از هر کس یَهُوَه خدا را دوست داشت و خود را به او وقف کرده بود که خواست و ارادهٔ او را به انجام رساند.‏ او گفت:‏ «برای این که دنیا بداند من پدر را دوست دارم،‏ درست آنچه پدر به من حکم کرده است،‏ انجام می‌دهم.‏»—‏یوحنا ۱۴:‏۳۱‏.‏

  2.  ۲‏.‏ عیسی با توجه داشتن به نیازهای انسان‌ها حتی در این حد که جانش را برای آنان فدا کند،‏ محبتش را به آنان نشان داد.‏—‏مَتّی ۲۰:‏۲۸‏.‏

  3.  ۳.‏ او با مراقبت از خود،‏ وقت گذاشتن برای خود،‏ استراحت،‏ غذا خوردن و همنشینی با پیروان و شاگردان آینده‌اش نشان داد که در حد معقول خود را دوست دارد.‏—‏مَرقُس ۶:‏۳۱،‏ ۳۲؛‏ لوقا ۵:‏۲۹؛‏ یوحنا ۲:‏۱،‏ ۲؛‏ ۱۲:‏۲‏.‏

آیا ارجحیت دادن به دیگران از شادی و عزّت نفسِ شخص می‌کاهد؟‏

 خیر.‏ ما به صورت خدا آفریده شده‌ایم؛‏ کسی که خصوصیت اصلی‌اش محبت ایثارگرانه است.‏ (‏پیدایش ۱:‏۲۷؛‏ ۱یوحنا ۴:‏۸‏)‏ پس ما چنان آفریده شده‌ایم که به دیگران ابراز محبت کنیم.‏ دوست داشتن خود نیز جای خود را دارد،‏ اما شادتر خواهیم بود اگر خدا را بیش از هر کس دوست بداریم و بر نیکویی به دیگران تمرکز کنیم.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «دادن از گرفتن شادی‌بخش‌تر است.‏»—‏اعمال ۲۰:‏۳۵‏.‏

 امروزه برخی بر این عقیده‌اند که برای شادی در زندگی باید اول به فکر خود بود.‏ برای آنان «خوددوستی» جایگزین «محبت به همسایه» شده است.‏ با این حال به تجربه ثابت شده که افرادی از سلامتی و شادی بیشتر برخوردارند،‏ که این پند کتاب مقدّس را به گوش گیرند:‏ «هیچ کس در پی نفع خود نباشد،‏ بلکه نفع دیگری را بجوید.‏»—‏۱قُرِنتیان ۱۰:‏۲۴‏.‏