به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

نام چه کسانی در «دفتر حیات» نوشته می‌شود؟‏

نام چه کسانی در «دفتر حیات» نوشته می‌شود؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

نام کسانی که می‌توانند از زندگی جاودان برخوردار شوند،‏ در «دفتر حیات» که «کتاب یادبود» نیز خوانده شده است،‏ نوشته می‌شود.‏ (‏مکاشفه ۳:‏۵؛‏ ۲۰:‏۱۲؛‏ مَلاکی ۳:‏۱۶‏)‏ خدا نام کسانی را در این دفتر می‌گذارد که از او اطاعت می‌کنند و به او وفادارند.‏—‏یوحنا ۳:‏۱۶؛‏ ۱یوحنا ۵:‏۳‏.‏

از ابتدای تاریخ بشر،‏ خدا نام هر یک از بندگان وفادارش را در یاد دارد،‏ گویی نام آنان را در دفتر یا کتابی نوشته است.‏ (‏مکاشفه ۱۷:‏۸‏)‏ نخستین مرد وفادار به خدا،‏ هابیل بود که از قرار معلوم اولین کسی است که نامش در دفتر حیات نوشته شد.‏ (‏عبرانیان ۱۱:‏۴‏)‏ این دفتر تنها فهرستی از اسامی بندگان خدا نیست،‏ بلکه نشان می‌دهد که یَهُوَه‏،‏ خدای مهربان «کسانی را که به او تعلّق دارند،‏ می‌شناسد.‏»—‏۲تیموتائوس ۲:‏۱۹؛‏ ۱یوحنا ۴:‏۸‏.‏

آیا ممکن است نام کسی از «دفتر حیات» پاک شود؟‏

بله.‏ خدا در مورد بنی‌اسرائیل که از او نافرمانی کردند،‏ چنین گفت:‏ «هر که را که به من گناه ورزیده است از دفتر خود محو خواهم ساخت.‏» (‏خروج ۳۲:‏۳۳‏)‏ اما نام کسی که همواره مطیع خداست و به او وفادار می‌ماند،‏ از دفتر حیات پاک نخواهد شد.‏—‏مکاشفه ۲۰:‏۱۲‏.‏