به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

چرا دستیابی به صلح و آرامش ناممکن به نظر می‌رسد؟‏

چرا دستیابی به صلح و آرامش ناممکن به نظر می‌رسد؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

انسان‌ها در برقراری صلح جهانی ناکام مانده‌اند و به دلایل زیر به این هدف نخواهند رسید:‏

  • «‏راه انسان از آنِ او نیست،‏ و آدمی که راه می‌رود،‏ قادر به هدایت قدمهای خویش نمی‌باشد.‏‏» (‏اِرْمیا ۱۰:‏۲۳‏)‏ خدا انسان را با این توانایی نیافریده است که بر دیگران حکومت کند و حتی به او این اختیار را نیز نداده است.‏ از این رو،‏ آنان نخواهند توانست به صلح و آرامش پایدار دست یابند.‏

  • «ب‍ر رهبران انسانی توکل نکنید؛‏ آنها همگی فانی هستند و قادر به نجات دادن نیستند.‏ وقتی آنها می‌میرند به خاک باز می‌گردند و تمام نقشه‌هایشان نقش برآب می‌شود!‏‏» (‏مزمور ۱۴۶:‏۳،‏ ۴‏،‏ ترجمهٔ تفسیری‏)‏ رهبران و سردمداران سیاسی،‏ حتی اگر انگیزه و نیّتی خوب داشته باشند،‏ هنوز نمی‌توانند عوامل جنگ را برای همیشه ریشه‌کن کنند.‏

  • «‏در روزهای آخر،‏ زمان‌هایی سخت فرا خواهد رسید.‏ زیرا مردم،‏ .‏.‏.‏ وحشی،‏ متنفر از نیکویی،‏ خیانتکار،‏ خودسر و مغرور خواهند بود.‏‏» (‏۲تیموتائوس ۳:‏۱-‏۴‏)‏ ما «‏در روزهای آخر‏» دنیای حاضر زندگی می‌کنیم که روحیات مردم،‏ برقراری صلح و آرامش را سخت می‌سازد.‏

  • «‏وای بر زمین و دریا؛‏ زیرا ابلیس نزد شما پایین آمده و بسیار خشمگین است،‏ چون می‌داند که زمانی اندک دارد.‏‏» (‏مکاشفه ۱۲:‏۱۲‏)‏ ابلیس،‏ دشمن خدا،‏ به زمین افکنده شده است.‏ نفوذ او بر دنیا سبب شده است که مردم روحیهٔ بی‌رحمانهٔ او را منعکس سازند.‏ تا زمانی که شیطان «‏حکمران این دنیا‏» است،‏ ما هرگز نمی‌توانیم در صلح و آرامش به سر بریم.‏—‏یوحنا ۱۲:‏۳۱‏.‏

  • پادشاهی خدا «‏همهٔ سلطنتها را [که مخالف خدایند] در هم خواهد کوبید و نابود خواهد کرد،‏ و خود تا به ابد استوار خواهد ماند.‏‏» (‏دانیال ۲:‏۴۴‏)‏ تنها پادشاهی خدا می‌تواند خواست بشر را برای دستیابی به صلح جهانی برآورده کند.‏ هیچ حکومت بشری قادر به این کار نیست.‏—‏مزمور ۱۴۵:‏۱۶‏.‏