مراجعه به متن

آیا باید خدا را مسبب درد و مصیبت‌های بشر دانست؟‏

آیا باید خدا را مسبب درد و مصیبت‌های بشر دانست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 خیر.‏ کتاب مقدّس مشخصاً نشان می‌دهد که خواست یَهُوَه خدا این نبود که انسان‌ها درد و رنج بکشند.‏ اما آدم و حوّا،‏ نخستین مرد و زن،‏ علیه حکمرانی خدا قد علم کردند و می‌خواستند خود معیارهای خوب و بد را تعیین کنند.‏ آنان به خدا پشت کردند و عواقب تلخ آن را نیز دیدند.‏

  امروزه ما می‌بینیم که انتخاب نادرست آنان چه تأثیری بر زندگی ما داشته است.‏ اما خدا به هیچ وجه عامل درد و مصیبت بشر نبوده است.‏

  کتاب مقدّس در این مورد می‌گوید:‏ «وقتی کسی با آزمایشی روبرو می‌شود،‏ نگوید:‏ ‹خدا مرا آزمایش می‌کند.‏› زیرا خدا از بدی به دور است.‏» (‏یعقوب ۱:‏۱۳‏،‏ پاورقی)‏ درد و مصیبت می‌تواند گریبانگیر هر کس بشود،‏ حتی آنان که مورد لطف خدایند.‏