به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب مقدّس

منشأ و اصالت

آیا کتاب مقدّس حاصل حکمت بشری است؟‏

توجه کنید که در اینجا در مورد کتاب مقدّس به چه نکته‌ای اشاره می‌شود.‏

آیا کتاب مقدّس مجموعه‌ای از گفته‌های خداست؟‏

بسیاری از نگارندگان کتاب مقدّس بر چه مبنایی می‌گویند که خدا آنان را در نگارش این کتاب هدایت کرده است؟‏

آیا موسی کتاب مقدّس را نوشت؟‏

موسی در نگارش کتاب مقدّس سهمی داشت.‏ در نگارش این کتاب چند نفر دیگر سهم داشتند؟‏

آیا می‌توان با اطمینان گفت که کتاب مقدّس به دست چه کسانی نوشته شده است؟‏

نگارندگان کتاب مقدّس ادعا کرده‌اند که این کتاب را به الهام خدا نوشته‌اند.‏ چگونه می‌توان به نوشته‌های آنان اطمینان داشت؟‏

آیا کتاب مقدّس تغییر کرده یا در آن دست برده شده است؟‏

چطور می‌توان اطمینان داشت که پیام کتاب مقدّس طی قرون و اعصار تغییر نکرده است؟‏

آیا علم با کتاب مقدّس مطابقت دارد؟‏

آیا نکاتی در کتاب مقدّس آمده است که با علم هماهنگ نیست؟‏

آیا کتاب مقدّس،‏ کتابی برای همهٔ مردم دنیاست؟‏

آیا کتاب مقدّس برای قوم و نژادی خاص نوشته شده است؟‏

سرگذشت زندگی عیسی چه زمانی نوشته شد؟‏

فاصلهٔ زمانی بین مرگ عیسی تا نگارش انجیل‌ها چه مدت بود؟‏

خواندن و درک کتاب مقدّس

برای درک کتاب مقدّس چه نیاز دارید؟‏

شما از هر پیشینه‌ای که باشید،‏ می‌توانید پیام خدا را که در کتاب مقدّس آمده است،‏ درک کنید.‏

آیا در کتاب مقدّس تناقض وجود دارد؟‏

بررسی چند نمونه از مطالب کتاب مقدّس که به نظر متناقض می‌آیند و اصولی که به درک مفهوم آن کمک می‌کند.‏

مفهوم «کلام خدا» و «کلمه»‏

کلمه مفهومی خاص در کتاب مقدّس دارد.‏

پیشگویی‌ها و سمبل‌ها

پیشگویی یا نبوّت چیست؟‏

آیا هر نبوّت یا پیشگویی الهام‌شده از خدا،‏ به مفهوم پیش‌بینی در مورد آینده است؟‏ خیر،‏ همیشه چنین نیست.‏

اعداد در کتاب مقدّس چه مفهومی دارند؟‏ آیا کتاب مقدّس،‏ عددشناسی را تأیید می‌کند؟‏

مفهوم سمبولیک برخی اعداد در کتاب مقدّس را بررسی می‌کنیم.‏ همچنین به تفاوت آن با عددشناسی پی خواهیم برد.‏

انتهای دنیا

نشانه‌های «روزهای آخر» چیست؟‏

کتاب مقدّس شرایط و وقایعی را پیشگویی می‌کند که پیش از پایان عصر حاضر به تحقق می‌رسد.‏

مصیبت عظیم چیست؟‏

بسیاری از مردم تصویری هولناک از آخر زمان دارند.‏ کتاب مقدّس در مورد آن زمان چه می‌گوید؟‏

دست‌آوردهای پادشاهی خدا چه خواهد بود؟‏

وقتی پادشاهی خدا بر زمین حکمرانی کند می‌توان در انتظار چه بود؟‏

صلح و آرامش چگونه بر زمین برقرار خواهد شد؟‏

خدا در مورد برقراری صلح جهانی از طریق حکومت خود چه وعده‌ای می‌دهد؟‏

مردم، مکان‌ها و اشیاء

صندوق عهد چیست؟‏

خداوند فرمان داد که اسرائیلیان باستان این صندوق را بسازند.‏ مقصود از آن چه بود؟‏

کاربرد و کارآیی

آیا کتاب مقدّس می‌تواند برای جلوگیری از مشکلات مالی به ما کمک کند؟‏

سعادت و خوشبختی را نمی‌توان با پول خرید.‏ اما چهار اصل در کتاب مقدّس می‌تواند در برنامه‌ریزی برای امور مالی به شما کمک کند.‏

آیا کتاب مقدّس می‌تواند برای کنار آمدن با بیماری‌های مزمن به ما کمک کند؟‏

بله.‏ در این مقاله سه راه برای مقابله با بیماری‌های مزمن آمده است.‏

آیا کتاب مقدّس می‌تواند در مقابله با افسردگی به من کمک کند؟‏

سه راهی که پروردگار پرمحبتمان به افسردگان کمک می‌کند.‏