مراجعه به متن

کتاب مقدّس

منشأ و اصالت

معرفی کتاب مقدّس

سفر حیرت‌انگیز خود را در پیام الٰهی تحت عنوان کلام خدا آغاز نمایید.‏

آیا کتاب مقدّس حاصل حکمت بشری است؟‏

توجه کنید که در اینجا در مورد کتاب مقدّس به چه نکته‌ای اشاره می‌شود.‏

آیا کتاب مقدّس مجموعه‌ای از گفته‌های خداست؟‏

بسیاری از نگارندگان کتاب مقدّس بر چه مبنایی می‌گویند که خدا آنان را در نگارش این کتاب هدایت کرده است؟‏

آیا موسی کتاب مقدّس را نوشت؟‏

موسی در نگارش کتاب مقدّس سهمی داشت.‏ در نگارش این کتاب چند نفر دیگر سهم داشتند؟‏

آیا می‌توان با اطمینان گفت که کتاب مقدّس به دست چه کسانی نوشته شده است؟‏

نگارندگان کتاب مقدّس ادعا کرده‌اند که این کتاب را به الهام خدا نوشته‌اند.‏ چگونه می‌توان به نوشته‌های آنان اطمینان داشت؟‏

آیا کتاب مقدّس تغییر کرده یا در آن دست برده شده است؟‏

چطور می‌توان اطمینان داشت که پیام کتاب مقدّس طی قرون و اعصار تغییر نکرده است؟‏

خدا جهان هستی را چه زمانی به وجود آورد؟‏

با بررسی مفهوم واژه‌های «روز» و «آغاز» در کتاب مقدّس می‌توانیم به جواب این سؤال برسیم.‏

آیا علم با کتاب مقدّس مطابقت دارد؟‏

آیا نکاتی در کتاب مقدّس آمده است که با علم هماهنگ نیست؟‏

آیا کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد که زمین مسطح است؟‏

آیا نوشته‌های این کتاب باستانی دقیق و موثق است؟‏

آیا کتاب مقدّس،‏ کتابی برای همهٔ مردم دنیاست؟‏

آیا کتاب مقدّس برای قوم و نژادی خاص نوشته شده است؟‏

سرگذشت زندگی عیسی چه زمانی نوشته شد؟‏

فاصلهٔ زمانی بین مرگ عیسی تا نگارش انجیل‌ها چه مدت بود؟‏

خواندن و درک کتاب مقدّس

برای درک کتاب مقدّس چه نیاز دارید؟‏

شما می‌توانید کتاب مقدّس را درک کنید.‏

آیا در کتاب مقدّس تناقض وجود دارد؟‏

بررسی چند نمونه از مطالب کتاب مقدّس که به نظر متناقض می‌آیند و اصولی که به درک مفهوم آن کمک می‌کند.‏

مفهوم «کلام خدا» و «کلمه»‏

کلمه مفهومی خاص در کتاب مقدّس دارد.‏

عبارت «چشم به عوض چشم» به چه معناست؟‏

آیا قانون «چشم به عوض چشم» انتقام‌جویی را ترویج می‌داد؟‏

ده فرمان چیست؟‏

ده فرمان به چه کسی داده شد؟‏ آیا مسیحیان ملزم به رعایت آن‌ها هستند؟‏

‏«سامری نوع‌دوست» کیست؟‏

عیسی با مهارت از این داستان استفاده کرد تا تعلیم دهد که باید بدون توجه به پیشینه،‏ نژاد یا ملیت اشخاص به آن‌ها کمک کنیم.‏

تورات چیست؟‏

نگارندهٔ آن که بود؟‏ آیا تعالیم آن منسوخ شده است یا هنوز به قوّت خود باقی است؟‏

پیشگویی‌ها و سمبل‌ها

پیشگویی یا نبوّت چیست؟‏

آیا هر نبوّت یا پیشگویی الهام‌شده از خدا،‏ به مفهوم پیش‌بینی در مورد آینده است؟‏ خیر،‏ همیشه چنین نیست.‏

آیا پیشگویی‌های کتاب مقدّس ثابت می‌کند که عیسی همان مسیح موعود است؟‏

آیا ممکن است بیش از یک مسیح موعود وجود داشته باشد؟‏

اعداد در کتاب مقدّس چه مفهومی دارند؟‏ آیا کتاب مقدّس،‏ عددشناسی را تأیید می‌کند؟‏

مفهوم سمبولیک برخی اعداد در کتاب مقدّس را بررسی می‌کنیم.‏ همچنین به تفاوت آن با عددشناسی پی خواهیم برد.‏

پیشگویی دانیال نبی چه چیزی را در مورد سال ۱۹۱۴ به ما نشان می‌دهد؟‏

پیشگویی «هفت زمان» دانیال نبی به سالی سرنوشت‌ساز در تاریخ بشر اشاره دارد.‏

‏«الف و ی» بر چه کسی یا چه چیزی دلالت دارد؟‏

چرا این عبارت شایسته و بجاست؟‏

‏«اورشلیم جدید» چیست؟‏

این شهر بی‌نظیر چه تأثیری بر شما می‌گذارد؟‏

انتهای دنیا

نشانه‌های «روزهای آخر» چیست؟‏

کتاب مقدّس شرایط و وقایعی را پیشگویی می‌کند که پیش از پایان عصر حاضر به تحقق می‌رسد.‏

آیا کتاب مقدّس رفتار و افکار مردم امروز را پیشگویی کرده است؟‏

کتاب مقدّس پیشگویی کرد که مردم دنیا بدتر خواهند شد.‏

مصیبت عظیم چیست؟‏

بسیاری از مردم تصویری هولناک از آخر زمان دارند.‏ کتاب مقدّس در مورد آن زمان چه می‌گوید؟‏

جنگ حارمَگِدّون چیست؟‏

واژهٔ «حارمَگِدّون» تنها یک مرتبه در متون کتاب مقدّس دیده می‌شود،‏ اما کلام خدا بارها به این جنگ اشاره می‌کند.‏

آیا کرهٔ زمین نابود خواهد شد؟‏

آنچه که در کتاب مقدّس می‌خوانید باعث تعجب شما خواهد شد.‏

دست‌آوردهای پادشاهی خدا چه خواهد بود؟‏

وقتی پادشاهی خدا بر زمین حکمرانی کند می‌توان در انتظار چه بود؟‏

صلح و آرامش چگونه بر زمین برقرار خواهد شد؟‏

خدا در مورد برقراری صلح جهانی از طریق حکومت خود چه وعده‌ای می‌دهد؟‏

مردم، مکان‌ها و اشیاء

از زنانی که نامشان در کتاب مقدّس ذکر شده است چه می‌آموزیم؟‏

نگاهی به سرگذشت زنان درستکار و زنان شریر ذکرشده در کتاب مقدّس.‏

آیا مریم مادر خداست؟‏

کلام الهامی خدا و همین طور تاریخ مسیحیت در مورد این اعتقاد پاسخی روشن می‌دهد.‏

کتاب مقدّس در مورد مریم باکره چه می‌گوید؟‏

برخی معتقدند که مریم باکره کاملاً از گناه مبرّا بود.‏ آیا کتاب مقدّس نیز چنین تعلیم می‌دهد؟‏

یحیای تعمیددهنده چه کسی بود؟‏

پیام نبوی او دل یهودیان را آماده ساخت تا مسیح موعود را بپذیرند.‏

مریم مَجدَلیّه که بود؟‏

برخی از عقاید رایج در رابطه با مریم مَجدَلیّه در کتاب مقدّس یافت نمی‌شود.‏

‏«سه مجوسی» که به دیدار عیسی رفتند که بودند؟‏ آیا واقعاً ستارهٔ بیت‌لِحِم آنان را راهنمایی کرد؟‏

برخی از معروف‌ترین عباراتی که مردم طی ایّام کریسمس استفاده می‌کنند در کتاب مقدّس به چشم نمی‌خورد.‏

توفان نوح—‏حقیقت یا افسانه؟‏

طبق کتاب مقدّس،‏ خدا از طریق یک توفان جهانی،‏ مردمان شریر را نابود کرد.‏ چه شواهدی نشان می‌دهد که توفان نوح حقیقتاً روی داده است؟‏

صندوق عهد چیست؟‏

خداوند فرمان داد که اسرائیلیان باستان این صندوق را بسازند.‏ مقصود از آن چه بود؟‏

آیا «کفن تورین» کفن عیسی مسیح است؟‏

بررسی سه واقعیت در مورد کفن تورین،‏ به این پرسش پاسخ می‌دهد.‏

کتاب مقدّس در مورد دایناسورها چه می‌گوید؟‏

چه شواهد علمی در دست است که با گزارشات کتاب مقدّس هماهنگی دارد؟‏

آیا خدا از طریق تکامل،‏ انواع جانوران و گیاهان را به وجود آورد؟‏

هیچ گفته‌ای در کتاب مقدّس،‏ با مشاهدات علمی در خصوص تنوع موجود در گونه‌های جانداران تناقضی ندارد.‏

کاربرد و کارآیی

آیا کتاب مقدّس شما را در داشتن خانواده‌ای خوشبخت یاری می‌رساند؟‏

نمونه‌هایی از پندهای حکیمانهٔ کتاب مقدّس که به میلیون‌ها مرد و زن یاری رسانده است تا به خوشبختی در زندگی خانوادگی دست یابند.‏

کتاب مقدّس در مورد دوستی چه می‌گوید؟‏

دوست‌های خوب تأثیر خوبی روی هم می‌گذارند و به هم انگیزه می‌دهند.‏ در انتخاب دوست دقت کنید!‏

قانون طلایی چیست؟‏

وقتی عیسی قانون طلایی را داد،‏ منظورش این بود که شخص باید با همهٔ انسان‌ها حتی دشمنانش چنین رفتاری داشته باشد.‏

منشأ امید کجاست؟‏

یک منشأ قابل اعتماد می‌تواند زندگی ما را بهتر کند و به ما نسبت به آینده اطمینان بخشد.‏

آیا پول ریشهٔ همهٔ بدی‌هاست؟‏

این گفته که ‹پول ریشهٔ همهٔ بدی‌هاست› نقل‌قول صحیحی از کتاب مقدّس نیست.‏

آیا کتاب مقدّس می‌تواند برای جلوگیری از مشکلات مالی به ما کمک کند؟‏

سعادت و خوشبختی را نمی‌توان با پول خرید.‏ اما چهار اصل در کتاب مقدّس می‌تواند در برنامه‌ریزی برای امور مالی به شما کمک کند.‏

آیا کتاب مقدّس می‌تواند برای کنار آمدن با بیماری‌های مزمن به ما کمک کند؟‏

بله.‏ در این مقاله سه راه برای مقابله با بیماری‌های مزمن آمده است.‏

کتاب مقدّس در مورد انتقام چه می‌گوید؟‏

راهنمایی‌های کتاب مقدّس به بسیاری کمک کرده تا دیگر به فکر انتقام‌جویی نباشند.‏

کتاب مقدّس در مورد عصبانیت چه می‌گوید؟‏

آیا عصبانیت می‌تواند موجه باشد؟‏ در صورت بروز آن چه می‌توان کرد؟‏

آیا کتاب مقدّس می‌تواند در مقابله با افسردگی به من کمک کند؟‏

سه راهی که پروردگار پرمحبتمان به افسردگان کمک می‌کند.‏

کتاب مقدّس در مورد دوست داشتن خود چه می‌گوید؟‏

عیسی گفت:‏ «همسایه‌ات را همچون خویشتن،‏ دوست بدار.‏» این گفته به چه معناست؟‏