مراجعه به متن

درد و رنج

چرا اینقدر درد و رنج وجود دارد؟

آیا باید خدا را مسبب درد و مصیبت‌های بشر دانست؟‏

چرا درد و مصیبت می‌تواند گریبانگیر هر کس بشود،‏ حتی آنان که مورد لطف خدایند؟‏

آیا شیطان مسبب تمام رنج و مصیبت‌های بشر است؟‏

کتاب مقدّس از منشأ درد و مصیبت بشر پرده برمی‌دارد.‏

کتاب مقدّس در مورد فجایع طبیعی چه می‌گوید؟‏

از کجا می‌دانیم که فجایع طبیعی مجازاتی از جانب خدا نیست؟‏ خدا چگونه به مصیبت‌زدگان کمک می‌کند؟‏

کتاب مقدّس در مورد بیماری‌های همه‌گیر چه می‌گوید؟‏

برخی از مردم بر این باورند که خدا از طریق بیماری‌های همه‌گیر و بیماری‌های دیگر آن‌ها را مجازات می‌کند.‏ اما چنین باوری هیچ پایه و اساسی در کلام خدا ندارد.‏

چرا هولوکاست اتفاق افتاد؟‏ چرا خدا مانع آن نشد؟‏

بسیاری می‌پرسند چرا خدای مهربان اجازه داد این همه درد و رنج وجود داشته باشد.‏ کتاب مقدّس به این سؤالات پاسخ می‌دهد.‏

چرا دستیابی به صلح و آرامش ناممکن به نظر می‌رسد؟‏

تلاش‌های انسان‌ها در برقراری صلح جهانی ناکام مانده است.‏ به چند دلیل توجه کنید.‏

کنار آمدن با درد و رنج

آیا کتاب مقدّس می‌تواند در مقابله با افسردگی به من کمک کند؟‏

سه راهی که پروردگار پرمحبتمان به افسردگان کمک می‌کند.‏

کتاب مقدّس چگونه می‌تواند به آنانی که قصد خودکشی دارند کمک کند؟‏

کتاب مقدّس چگونه می‌تواند به کسی که قصد خودکشی دارد کمک کند؟‏

آیا کتاب مقدّس می‌تواند برای کنار آمدن با بیماری‌های مزمن به ما کمک کند؟‏

بله.‏ در این مقاله سه راه برای مقابله با بیماری‌های مزمن آمده است.‏

کتاب مقدّس در مورد اِتانازی چه می‌گوید؟‏

اگر شخصی در آستانهٔ مرگ است،‏ آیا باید به هر قیمتی روند مرگ او را به تأخیر انداخت؟‏

پایان درد و رنج

دست‌آوردهای پادشاهی خدا چه خواهد بود؟‏

وقتی پادشاهی خدا بر زمین حکمرانی کند می‌توان در انتظار چه بود؟‏

صلح و آرامش چگونه بر زمین برقرار خواهد شد؟‏

خدا در مورد برقراری صلح جهانی از طریق حکومت خود چه وعده‌ای می‌دهد؟‏

منشأ امید کجاست؟‏

یک منشأ قابل اعتماد می‌تواند زندگی ما را بهتر کند و به ما نسبت به آینده اطمینان بخشد.‏