مراجعه به متن

خدا

خدا کیست؟

آیا خدا وجود دارد؟‏

پاسخ کتاب مقدّس با پنج دلیل قانع‌کننده.‏

آیا خدا نیرویی،‏ فاقد احساس و شخصیت است؟‏

کتاب مقدّس می‌گوید که خدا همه چیز را آفرید.‏ اما آیا او به ما توجه دارد؟‏

آیا خدا همه جا هست؟‏

آیا کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد که خدا همه جا هست؟‏ از کجا می‌توان اطمینان یافت که سکونتگاه خدا در آسمان است اما به فردفرد ما توجه دارد؟‏

آیا خدا در مکانی مشخص زندگی می‌کند؟‏

کتاب مقدّس در مورد محل زندگی خدا چه می‌گوید؟‏ آیا عیسی نیز در آنجا زندگی می‌کند؟‏

آیا خدای قادر مطلق،‏ خدایی سه‌گانه است؟‏

بسیاری از شاخه‌های مسیحیت به تثلیث اعتقاد دارند.‏ آیا این اعتقاد بر اساس کتاب مقدّس است؟‏

آیا مریم مادر خداست؟‏

کلام الهامی خدا و همین طور تاریخ مسیحیت در مورد این اعتقاد پاسخی روشن می‌دهد.‏

آیا خدا نظرش را تغییر می‌دهد؟‏

آیا این تناقضی در کتاب مقدّس است که در جایی از قول خدا گفته می‌شود،‏ ‹من تغییر نمی‌کنم› و در جای دیگر آمده است،‏ ‹من منصرف شدم›؟‏

روح‌القدس چیست؟‏

جالب توجه است که کتاب مقدّس روح‌القدس را به «دستان» خدا تشبیه کرده است.‏

نام خدا

آیا خدا نامی دارد؟‏

در بسیاری از ترجمه‌های کتاب مقدّس نام خدا به چشم می‌خورد.‏ آیا باید او را با نامش بخوانیم؟‏

آیا عیسی خود را برابر با خدا می‌دانست؟‏

عیسی هیچ وقت خود را خدای قادر مطلق معرفی نکرد.‏ چرا؟‏

یَهُوَه کیست؟‏

آیا یَهُوَه تنها خدای اسرائیلیان است؟‏

خدا چند نام دارد؟‏

مردم بر این عقیده‌اند که خدا نام‌های بسیاری دارد.‏ آیا خدا برای خود نامی برگزیده است؟‏

‏«الف و ی» بر چه کسی یا چه چیزی دلالت دارد؟‏

چرا این عبارت شایسته و بجاست؟‏

خواست خدا

خدا از من چه انتظار دارد؟‏

آیا لازم است نشانه‌ای خاص،‏ خواب یا رؤیایی ببینم یا به شکلی معجزه‌آسا فراخوانده شوم؟‏ به پاسخ کتاب مقدّس توجه کنید.‏

کتاب مقدّس در مورد ارادهٔ آزاد چه می‌گوید؟‏ آیا خدا همه چیز را تحت کنترل دارد؟‏

بسیاری بر این باورند که زندگی‌شان بسته به سرنوشتشان است.‏ آیا تصمیمات ما بر موفقیت زندگی ما تأثیر دارد؟‏

چگونه می‌توانید شخصاً به خدا نزدیک شوید؟‏

هفت قدمی که کمک می‌کند دوست خدا شویم

آیا باید خدا را مسبب درد و مصیبت‌های بشر دانست؟‏

چرا درد و مصیبت می‌تواند گریبانگیر هر کس بشود،‏ حتی آنان که مورد لطف خدایند؟‏