مراجعه به متن

اعیاد و جشن‌ها

در کتاب مقدّس در مورد عید کریسمس چه آمده است؟‏

تاریخچهٔ شش رسم عید کریسمس که باعث تعجبتان خواهد شد.‏

عیسی چه وقت به دنیا آمد؟‏

چرا کریسمس در ۲۵ دسامبر برگزار می‌شود؟‏

کتاب مقدّس در مورد عید پاک (‏ایستِر)‏ چه تعلیم می‌دهد؟‏

به ریشهٔ پنج رسم مربوط به عید پاک توجه کنید.‏

کتاب مقدّس در مورد ریشهٔ جشن هالووین چه می‌گوید؟‏

آیا هالووین صرفاً یک جشن و سرگرمی است؟‏

عید پِسَح چیست؟‏

به چه مناسبتی برگزار می‌شود؟‏ چرا عیسی این عید را برگزار کرد در حالی که امروزه پیروانش چنین نمی‌کنند؟‏