مراجعه به متن

کتاب مقدّس در مورد دایناسورها چه می‌گوید؟‏

کتاب مقدّس در مورد دایناسورها چه می‌گوید؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 کتاب مقدّس مستقیماً به دایناسورها اشاره نمی‌کند،‏ اما خدا را «آفرینندهٔ تمام موجودات هستی» معرفی می‌نماید.‏ مسلّم است که دایناسورها نیز در میان این موجودات بوده‌اند.‏ * (‏مکاشفه ۴:‏۱۱‏)‏ کتاب مقدّس بدون نام بردن از دایناسورها،‏ به گروه‌های مختلف حیواناتی اشاره می‌کند که احتمالاً دایناسورها نیز شامل آن می‌شوند.‏ به سه مثال زیر توجه کنید:‏

  •   «موجودات بزرگ دریایی.‏»—‏پیدایش ۱:‏۲۱‏.‏

  •   «خزندگان روی زمین.‏»—‏پیدایش ۱:‏۲۵‏.‏

  •   «وحوش زمین.‏»—‏پیدایش ۱:‏۲۵‏.‏

آیا دایناسورها از موجودات دیگر تکامل یافته‌اند؟‏

 فسیل‌ها قویاً نشان می‌دهند که دایناسورها یک‌باره به وجود آمدند و حتی طی اعصار متمادی به گونه‌های دیگر مبدّل نشدند.‏ این موضوع هماهنگ با گفتهٔ کتاب مقدّس است که می‌گوید خدا تمام حیوانات را آفرید.‏ برای مثال،‏ به گفتهٔ کتاب مقدّس خدا «آسمان و زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست،‏ آفرید.‏»—‏مزمور ۱۴۶:‏۶‏،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏

دایناسورها در چه زمانی می‌زیستند؟‏

 کتاب مقدّس می‌گوید که موجودات روی زمین و جانداران دریایی در طی روزهای * پنجم و ششم از آفرینش،‏ به وجود آمده‌اند.‏ (‏پیدایش ۱:‏۲۰-‏۲۵،‏ ۳۱‏)‏ به این ترتیب کلام خدا برای پیدایش و زیست دایناسورها یک دورهٔ زمانی طولانی قائل می‌شود.‏

آیا «بِهیموت» و «لِویاتان» جزو دایناسورها بودند؟‏

 خیر.‏ از قرار معلوم،‏ طبق توصیفات کتاب ایّوب،‏ بِهیموت و لِویاتان همان اسب‌آبی و تمساح می‌باشند.‏ (‏ایّوب ۴۰:‏۱۵-‏۲۳؛‏ ۴۱:‏۱،‏ ۱۴-‏۱۷،‏ ۳۱‏)‏ در هر صورت،‏ از آنجا که خدا به ایّوب گفت به این حیوانات نگاه کند،‏ می‌توانیم مطمئن باشیم که «بِهیموت» و «لِویاتان» گونه‌ای از دایناسورها نبودند،‏ زیرا در روزگار ایّوب زمانی طولانی از انقراض دایناسورها گذشته بود.‏—‏ایّوب ۴۰:‏۱۶؛‏ ۴۱:‏۸‏.‏

برای دایناسورها چه اتفاقی افتاد؟‏

 کتاب مقدّس به ناپدید شدن دایناسورها اشاره‌ای نمی‌کند،‏ اما می‌گوید که همه چیز طبق «خواست» خدا آفریده شد.‏ پس واضح است که خدا از آفرینش دایناسورها مقصودی داشت.‏ (‏مکاشفه ۴:‏۱۱‏)‏ هنگامی که آن مقصود به اجرا در آمد،‏ خدا صلاح دید که دایناسورها منقرض شوند.‏

^ بند 1 بررسی فسیل‌ها ثابت می‌کند که دایناسورها وجود داشته‌اند.‏ در واقع فسیل‌ها نشان می‌دهند که دایناسورهای فراوانی طی اعصار متمادی،‏ در اَشکال و اندازه‌های گوناگون وجود داشته‌اند.‏

^ بند 6 کلمهٔ «روز»‏ در کتاب مقدّس می‌تواند مفهوم یک دورهٔ زمانی را که هزاران سال به طول می‌انجامد در بر گیرد.‏—‏پیدایش ۱:‏۳۱‏:‏؛‏ ۲:‏۱-‏۴؛‏ عبرانیان ۴:‏۴،‏ ۱۱‏.‏