مراجعه به متن

خدا از من چه انتظار دارد؟‏

خدا از من چه انتظار دارد؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 خدا از شما انتظار دارد که با او و خصوصیاتش آشنا شوید،‏ به او نزدیک شوید،‏ و از صمیم دل او را دوست داشته باشید و به او خدمت کنید.‏ (‏مَتّی ۲۲:‏۳۷،‏ ۳۸؛‏ یعقوب ۴:‏۸‏)‏ شما می‌توانید با بررسی زندگی و تعالیم عیسی بیاموزید که چگونه مطابق با خواست و انتظارات خدا عمل کنید.‏ (‏یوحنا ۷:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ عیسی نه تنها در مورد خواست خدا سخن می‌گفت،‏ بلکه طبق آن زندگی می‌کرد.‏ در واقع،‏ او مقصود زندگی‌اش را در این گفته بیان کرد:‏ «آمده‌ام تا خواست او را که مرا فرستاد،‏ به جا آورم.‏»—‏یوحنا ۶:‏۳۸‏.‏

آیا لازم است نشانه‌ای خاص،‏ خواب یا رؤیایی ببینم یا به شکلی معجزه‌آسا فراخوانده شوم؟‏

 خیر،‏ زیرا خدا پیام خود را در کتاب مقدّس بیان کرده است.‏ این کتاب حاوی مطالبی است که شما را از خواست خدا آگاه می‌سازد و برای هر عمل نیکو کاملاً مجهز می‌کند.‏ (‏۲تیمو ۳:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ خدا می‌خواهد که برای پی بردن به انتظارات او،‏ هنگام مطالعهٔ کتاب مقدّس از «قدرت استدلالتان» استفاده کنید.‏—‏رومیان ۱۲:‏۱،‏ ۲؛‏ اِفِسُسیان ۵:‏۱۷‏.‏

آیا واقعاً می‌توانم آنچه را که خدا از من انتظار دارد،‏ انجام دهم؟‏

  بله،‏ شما می‌توانید،‏ چون کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «احکام او باری سنگین نیست.‏» (‏۱یو ۵:‏۳‏)‏ این گفته به این مفهوم نیست که اطاعت از احکام خدا همیشه آسان است،‏ اما تلاش برای این کار،‏ فواید بسیار به همراه دارد.‏ عیسی گفت:‏ «خوشا به حال آنانی که کلام خدا را می‌شنوند و آن را حفظ می‌کنند.‏»—‏لوقا ۱۱:‏۲۸‏.‏