مراجعه به متن

آیا خدا همه جا هست؟‏

آیا خدا همه جا هست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 خدا قادر است هر چیزی را که بخواهد ببیند و در هر جایی که بخواهد وارد عمل شود.‏ (‏امثال ۱۵:‏۳؛‏ عبرانیان ۴:‏۱۳‏)‏ اما کتاب مقدّس تعلیم نمی‌دهد که خدا همه جا در آن واحد حاضر است،‏ بلکه نشان می‌دهد که خدا مانند یک شخص در جایی خاص سکونت دارد.‏

  •   خدا چه شکلی است؟‏ خدا روح است.‏ (‏یوحنا ۴:‏۲۴‏)‏ ما انسان‌ها نمی‌توانیم او را ببینیم.‏ (‏یوحنا ۱:‏۱۸‏)‏ با بررسی رؤیاهای پیامبران در کتاب مقدّس می‌توانیم عرش یا جایگاه خدا را تجسّم کنیم.‏ هیچ وقت در کلام خدا نیامده است که او در آن واحد همه جا هست.‏—‏اِشَعْیا ۶:‏۱،‏ ۲؛‏ مکاشفه ۴:‏۲،‏ ۳،‏ ۸‏.‏

  •   جایگاه یا مسکن خدا کجاست؟‏ خدا موجودی روحی است و عرش یا عالمی که او در آن به سر می‌برد،‏ با عالم مادی کاملاً متفاوت است.‏ به گفتهٔ کتاب مقدّس،‏ «سکونتگاه» خدا در آسمان است.‏ (‏۱پادشاهان ۸:‏۳۰‏)‏ همچنین در یکی از گزارشات کتاب مقدّس آمده است که فرشتگان «آمدند تا به حضور خداوند شوند.‏» بنابراین می‌توان گفت که خدا جایگاهی مشخص دارد.‏—‏ایّوب ۱:‏۶‏.‏

اگر خدا همه جا نیست،‏ آیا واقعاً می‌تواند به من شخصاً توجه کند؟‏

 بله،‏ خدا عمیقاً به فردفرد ما توجه و محبت دارد.‏ هرچند در عالمی دیگر به سر می‌برد،‏ از وجود کسانی که صادقانه می‌خواهند او را خشنود کنند آگاه است و به آن‌ها کمک می‌کند.‏ (‏۱پادشاهان ۸:‏۳۹؛‏ ۲تواریخ ۱۶:‏۹‏)‏ یَهُوَه * خدا به سه طریق زیر محبت و توجه خود را به کسانی که با خلوص نیّت او را می‌پرستند نشان می‌دهد:‏

  •   هنگامی که دعا می‌کنید:‏ یَهُوَه خدا قادر است که دعای شما را در همان لحظه‌ای که به زبان می‌آورید بشنود.‏—‏۲تواریخ ۱۸:‏۳۱‏.‏

  •   هنگامی که افسرده هستید:‏ «‏خداوند نزدیک دل‌شکستگان است و آنانی را که افسرده و اندوهگینند،‏ نجات می‌دهد.‏‏»‏‏—‏مزمور ۳۴:‏۱۸‏،‏ ترجمهٔ دری.‏

  •   هنگامی که به راهنمایی نیاز دارید:‏ یَهُوَه خدا از طریق کلامش به شما بصیرت می‌دهد و راه درست زندگی را به شما نشان می‌دهد.‏—‏مزمور ۳۲:‏۸‏.‏

برداشت‌های نادرست در رابطه با حضور خدا در همه جا

 برداشت نادرست:‏ خدا در آن واحد در همه جا حاضر است.‏

 واقعیت:‏ خدا نه بر روی زمین و نه در عالم مادی،‏ بلکه در آسمان ساکن است.‏ (‏۱پادشاهان ۸:‏۲۷‏)‏ درست است که ستارگان و دیگر آفریده‌های خدا،‏ ‹جلال او را بیان می‌کند.‏› (‏مزمور ۱۹:‏۱‏)‏ اما همان طور که یک نقاش در نقاشی خود ساکن نیست،‏ خدا نیز در میان آفریده‌های خود ساکن نیست.‏ با این حال،‏ با بررسی یک نقاشی می‌توان چیزهایی در مورد نقاش آن دریافت.‏ مشابهاً جهان هستی از «صفات نادیدنی خدا» همچون قدرت،‏ حکمت و محبت او پرده برمی‌دارد.‏—‏رومیان ۱:‏۲۰‏.‏

 برداشت نادرست:‏ خدا همه جا هست،‏ چون همه چیز را می‌داند و قادر مطلق است.‏

 واقعیت:‏ روح‌القدس،‏ نیروی فعال یا قدرت خداست.‏ خدا از طریق روح‌القدس خود،‏ قادر است در هر زمان و مکانی،‏ هر کاری را انجام دهد و از هر چیزی آگاه شود؛‏ لازم نیست که شخصاً در آنجا حضور داشته باشد.‏—‏مزمور ۱۳۹:‏۷‏.‏

 برداشت نادرست:‏ خدا در همه جا هست،‏ چون مزمور ۱۳۹:‏۸ می‌گوید:‏ «اگر به آسمان فرا روم،‏ تو آنجایی،‏ و اگر در هاویه بستر بگسترم،‏ تو آنجا نیز هستی!‏»‏

 واقعیت:‏ این آیهٔ کتاب مقدّس توصیفی از جایی که خدا هست نیست،‏ بلکه نویسندهٔ آن به زبان شاعرانه می‌گوید که هیچ جایی وجود ندارد که خدا نتواند به داد ما برسد.‏

^ بند 4 طبق کتاب مقدّس یَهُوَه نام شخصی و خاص خداست.‏