مراجعه به متن

آیا کتاب مقدّس شما را در داشتن خانواده‌ای خوشبخت یاری می‌رساند؟‏

آیا کتاب مقدّس شما را در داشتن خانواده‌ای خوشبخت یاری می‌رساند؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 بله.‏ در اینجا به نمونه‌هایی از پندهای کتاب مقدّس می‌پردازیم که به میلیون‌ها مرد و زن یاری رسانده است تا به خوشبختی در زندگی خانوادگی‌شان دست یابند:‏

  1.  ۱.‏ پیوندتان را در چارچوب ازدواج قانونی سازید.‏ وقتی چنین می‌کنید با همسر خود تعهدی مادام‌العمر می‌بندید که اساس خوشبختی در زندگی خانوادگی است.‏—‏مَتّی ۱۹:‏۴-‏۶‏.‏

  2.  ۲.‏ نسبت به همدیگر محبت و احترام نشان دهید.‏ یکی از جنبه‌های محبت و احترام این است که با همسر خود طوری رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار کند.‏—‏مَتّی ۷:‏۱۲؛‏ اِفِسُسیان ۵:‏۲۵،‏ ۳۳‏.‏

  3.  ۳.‏ از سخنان تند بپرهیزید.‏ حتی اگر همسرتان سخنی تلخ بگوید یا عملی آزاردهنده انجام دهد،‏ با مهربانی با او صحبت کنید.‏ (‏اِفِسُسیان ۴:‏۳۱،‏ ۳۲‏)‏ کتاب مقدّس در امثال ۱۵:‏۱ می‌گوید:‏ « جوابِ نرم خشم را برمی‌گرداند،‏ اما سخن تند غضب را برمی‌انگیزد!‏»‏

  4.  ۴.‏ نسبت به یکدیگر وفادار باشید.‏ رابطهٔ عاشقانه و جنسی را تنها به همسر خود محدود سازید.‏ (‏مَتّی ۵:‏۲۸‏)‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «پیوند ازدواج باید در نظر همگان محترم باشد.‏ بستر زناشویی نیز باید از ناپاکی به دور باشد.‏»—‏عبرانیان ۱۳:‏۴‏.‏

  5.  ۵.‏ فرزندان خود را با محبت تربیت کنید.‏ در تربیت فرزندانتان،‏ از آسان‌گیری و یا سخت‌گیری بپرهیزید.‏—‏امثال ۲۹:‏۱۵؛‏ کولُسیان ۳:‏۲۱‏.‏