مراجعه به متن

آیا جلوگیری از بارداری برای مسیحیان مجاز است؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 عیسی هیچ گاه به پیروانش نگفت که آیا باید صاحب فرزند شوند یا نه.‏ هیچ یک از شاگردان عیسی نیز این مسئله را مطرح نکرد.‏ کتاب مقدّس جلوگیری از بارداری را محکوم نمی‌کند.‏ از این رو،‏ هر کس باید خود در این مورد تصمیم گیرد.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «هر یک از ما حساب خود را به خدا خواهد داد.‏»—‏رومیان ۱۴:‏۱۲‏.‏

  هر زن و شوهری باید خود تصمیم گیرند که آیا می‌خواهند صاحب فرزند شوند،‏ می‌خواهند بیش از یک فرزند داشته باشند یا کلاً چه وقت می‌خواهند صاحب فرزند شوند.‏ اگر زن و شوهری بخواهند برای جلوگیری از بارداری از روش‌هایی استفاده کنند که سبب سِقط‌جنین نمی‌شود،‏ این تصمیم شخصی آنان است.‏ دیگران نباید آنان را به خاطر تصمیمشان محکوم کنند.‏—‏رومیان ۱۴:‏۴،‏ ۱۰-‏۱۳‏.‏