مراجعه به متن

آیا می‌توان از مجسمه یا تمثال در پرستش استفاده کرد؟‏

آیا می‌توان از مجسمه یا تمثال در پرستش استفاده کرد؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 نه.‏ «دایرة‌المعارف جدید کاتولیک» در توصیف قوانینی که خدا به قوم اسرائیل داد،‏ چنین می‌گوید:‏ «گزارشات گوناگون کتاب مقدّس به‌وضوح نشان می‌دهد که پرستندگان حقیقی خدا از هیچ گونه مجسمه یا تمثالی استفاده نمی‌کردند.‏» به این آیه‌ها که در کتاب مقدّس آمده‌اند،‏ توجه کنید:‏

  •   «هیچ تمثالِ تراشیده‌ای برای خود مساز،‏ خواه به شکل هرآنچه بالا در آسمان باشد و یا پایین بر زمین و یا در آبهای زیر زمین.‏ در برابر آنها سَجده مکن و آنها را عبادت منما؛‏ زیرا من،‏ یهوه خدای تو،‏ خدایی غیورم.‏» (‏خروج ۲۰:‏۴،‏ ۵‏)‏ از آنجایی که یَهُوَه خدا،‏ خدایی غیور است،‏ انتظار دارد که وقفمان منحصر به او باشد.‏ از این رو،‏ استفاده از مجسمه،‏ تمثال،‏ تصویر،‏ بت،‏ شمایل،‏ یا نماد در پرستش باعث رنجش او می‌شود.‏

  •   «من جلال خود را به کسی دیگر نخواهم داد.‏» (‏اِشَعْیا ۴۲:‏۸‏)‏ پرستش خدا از طریق مجسمه یا تمثال،‏ مورد قبول او نیست.‏ هنگامی که اسرائیلیان تلاش کردند خدا را از طریق مجسمهٔ یک گوساله پرستش کنند،‏ او گفت که آنان «قومی گردنکشند» و مرتکب گناهی بزرگ شده‌اند.‏—‏خروج ۳۲:‏۷-‏۹‏.‏

  •   «نباید تصوّر کنیم که آن وجود الٰهی مانند طلا،‏ نقره یا سنگ است که همچون مجسمه‌ای با هنر و خلاقیت انسان تراشیده شده باشد.‏» (‏اعمال ۱۷:‏۲۹‏)‏ برخلاف بت‌پرستان که اغلب از چنین مجسمه‌ای استفاده می‌کنند،‏ ما مسیحیان بنا بر گفتهٔ کتاب مقدّس «مطابق ایمان گام برمی‌داریم،‏ نه مطابق آنچه می‌بینیم.‏»—‏۲قُرِنتیان ۵:‏۷‏.‏

  •   «خود را از بت‌ها محفوظ نگاه دارید.‏» (‏۱یوحنا ۵:‏۲۱‏)‏ در سرتاسر کتاب مقدّس،‏ خدا هم به قوم اسرائیل و هم به مسیحیان فرمان داد که در پرستش حقیقی،‏ از مجسمه و تمثال و شمایل استفاده نکنند.‏ بنابراین،‏ هر تعلیمی که برخلاف این کلام باشد،‏ تعلیمی دروغین است.‏