مراجعه به متن

تعمید چیست؟‏

تعمید چیست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 طبق کتاب مقدّس،‏ شخص برای تعمید باید در آب کاملاً فرو برود و از آن بیرون بیاید.‏ * به این دلیل عیسی در رودخانه‌ای بزرگ تعمید گرفت‏.‏ (‏مَتّی ۳:‏۱۳،‏ ۱۶‏)‏ مشابهاً در کتاب مقدّس آمده است،‏ وقتی مردی حبشی می‌خواست تعمید بگیرد،‏ ‹داخل آب شد و بیرون آمد.‏›—‏اعمال ۸:‏۳۶-‏۴۰‏.‏

تعریف واژهٔ تعمید

 کتاب مقدّس تعمید را با خاکسپاری یا عمل دفن مقایسه کرده است.‏ (‏رومیان ۶:‏۴؛‏ کولُسیان ۲:‏۱۲‏)‏ این تشبیه مناسبی است چون شخصی که در آب تعمید می‌گیرد،‏ به اصطلاح شخصیت گذشتهٔ خود را به خاک می‌سپارد و زندگی‌ای جدید به عنوان فردی که خودش را به خدا وقف کرده است،‏ آغاز می‌کند.‏ خدا تعمید و شرایط آن را به وجود آورد تا ما بتوانیم بر اساس ایمانمان به قربانی عیسی مسیح وجدانی پاک داشته باشیم.‏ (‏۱پِطرُس ۳:‏۲۱‏)‏ بنابراین عیسی به پیروانش تعلیم داد که لازم است تعمید بگیرند.‏—‏مَتّی ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏.‏

آیا تعمید در آب،‏ همهٔ گناهان را پاک می‌کند؟‏

 خیر،‏ مطابق با تعالیم کتاب مقدّس،‏ گناهانمان فقط از طریق خون ریخته‌شدهٔ عیسی آمرزیده می‌شود.‏ (‏رومیان ۵:‏۸،‏ ۹؛‏ ۱یوحنا ۱:‏۷‏)‏ اما اگر کسی بخواهد از برکات از قربانی عیسی بهره‌مند شود،‏ باید به او ایمان بیاورد،‏ زندگی خود را با تعالیم عیسی هماهنگ کند و سپس تعمید بگیرد.‏—‏اعمال ۲:‏۳۸؛‏ ۳:‏۱۹‏.‏

مراسم غسل تعمید نوزاد چیست؟‏

 در کتاب مقدّس به چنین مراسمی اشاره نشده است.‏ با این وجود،‏ برخی از کلیساها مراسمی برای غسل تعمید نوزادان برگزار می‌کنند.‏ در این مراسم معمولاً یک کشیش مقداری آب روی سر نوزاد می‌پاشد یا می‌ریزد و بعد نام نوزاد اعلام می‌گردد.‏

آیا تعمید دادن نوزادان با تعالیم کتاب مقدّس هماهنگی دارد؟‏

 به هیچ وجه.‏ طبق کتاب مقدّس تعمید به عنوان یکی از پیروان عیسی فقط مختص کسانی است که به سنی رسیده‌اند که می‌توانند «خبر خوش پادشاهی خدا» را درک و باور کنند.‏ (‏اعمال ۸:‏۱۲‏)‏ کسی که تعمید می‌گیرد باید کلام خدا را بشنود،‏ بپذیرد و از اعمال اشتباه خود توبه کند؛‏ کارهایی که نوزادان از انجام آن عاجزند.‏—‏اعمال ۲:‏۲۲،‏ ۳۸،‏ ۴۱‏.‏

 به علاوه،‏ کتاب مقدّس نشان می‌دهد که فرزندان خردسال مسیحیان،‏ به خاطر ایمان و وفاداری والدینشان در دید خدا مقدّس یا پاک هستند.‏ (‏۱قُرِنتیان ۷:‏۱۴‏)‏ اگر تعمید نوزادان واجب می‌بود،‏ خدا در کلامش نمی‌گفت که آن‌ها را به دلیل ایمان و وفاداری والدینشان پاک می‌شمارد.‏ *

برداشت‌های نادرست در مورد تعمید مسیحی

 برداشت نادرست:‏ برای تعمید شخص،‏ نیازی نیست که او کاملاً در آب فرو رود،‏ بلکه پاشیدن یا ریختن مقداری آب بر او کافی است.‏

 واقعیت:‏ تمام کسانی که تعمیدشان در کتاب مقدّس ذکر شده است،‏ کاملاً در آب فرو رفتند.‏ برای مثال،‏ هنگامی که فیلیپُس مرد حبشی را تعمید داد،‏ هر دو «داخل آب شدند» و سپس «از آب بیرون آمدند.‏»—‏اعمال ۸:‏۳۶-‏۳۹‏.‏ *

 برداشت نادرست:‏ کتاب مقدّس تلویحاً می‌گوید که نوزادان به همراه خانواده‌هایشان تعمید می‌گرفتند.‏ برای مثال،‏ در اشاره به یک زندانبان و خانواده‌اش آمده است:‏ «او و تمام اهل خانه‌اش تعمید گرفتند.‏»—‏اعمال ۱۶:‏۳۱-‏۳۴‏.‏

 واقعیت:‏ با نگاهی دقیق به گزارش تعمید زندانبان و اهل خانه‌اش،‏ پی می‌بریم که آنان نخست «کلام یَهُوَه» را درک کردند و از تعمیدشان ‹بسیار شادمان شدند.‏› (‏اعمال ۱۶:‏۳۲،‏ ۳۴‏)‏ بنابراین نمی‌توان گفت که نوزادی از خانوادهٔ زندانبان تعمید گرفته است،‏ زیرا او نمی‌توانست کلام یَهُوَه را درک کند.‏

 برداشت نادرست:‏ عیسی با گفتن این که پادشاهی خدا از آنِ کودکان است،‏ در واقع تعمید نوزادان را تأیید کرد.‏—‏مَتّی ۱۹:‏۱۳-‏۱۵؛‏ مَرقُس ۱۰:‏۱۳-‏۱۶‏.‏

 واقعیت:‏ منظور عیسی از گفتن آن سخنان تعمید نبود،‏ بلکه منظورش این بود که هر کس بخواهد به پادشاهی خدا راه یابد باید مانند یک کودک باشد؛‏ یعنی فروتن و تعلیم‌پذیر باشد.‏—‏مَتّی ۱۸:‏۴؛‏ لوقا ۱۸:‏۱۶،‏ ۱۷‏.‏

^ بند 1 واژهٔ یونانی «تعمید» از کلمه‌ای ریشه می‌گیرد که به معنی «فرو رفتن» است.‏ به کتاب Theological Dictionary of the New Testament جلد اول،‏ صفحهٔ ۵۲۹ مراجعه شود.‏

^ بند 6 به گفتهٔ کتاب The International Standard Bible Encyclopedia «به هیچ عنوان نمی‌توان گفت که تعمید نوزادان در عهد جدید تأیید شده است.‏» این کتاب همچنین می‌گوید که تعمید نوزادان از این اعتقاد اشتباه که تعمید،‏ گناهان را پاک می‌کند برخواسته است.‏—‏جلد اول،‏ صفحات ۴۱۶-‏۴۱۷.‏

^ بند 8 در «دایرة‌المعارف جدید کاتولیک» به انگلیسی در بخش «تعمید در کتاب مقدّس» چنین آمده است:‏ «بنا بر شواهد موجود می‌دانیم که در چند قرن نخست میلادی،‏ کسانی که در کلیسا تعمید می‌گرفتند در آب فرو می‌رفتند.‏»—‏جلد دوم،‏ صفحهٔ ۵۹.‏