به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

آیا خدای قادر مطلق،‏ خدایی سه‌گانه است؟‏

آیا خدای قادر مطلق،‏ خدایی سه‌گانه است؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

بسیاری از شاخه‌های مسیحیت اعتقاد به خدایی سه‌گانه یعنی تثلیث را ترویج می‌دهند.‏ اما در دایرة‌المعارف بریتانیکا در این مورد آمده است:‏ «‏در عهد جدید نه واژهٔ تثلیث ذکر شده و نه به این تعلیم اشاره‌ای شده است.‏ .‏.‏.‏ طی قرون متمادی این تعلیم به تدریج با وجود اختلاف نظرهای بسیار ترویج یافت.‏‏»‏

در واقع،‏ در کتاب مقدّس نیامده است که خدا بخشی از خدایی سه‌گانه است.‏ به آیات زیر توجه کنید:‏

‏«‏یهوه،‏ خدای ما،‏ خداوندِ یکتاست.‏‏»—‏تَثنیه ۶:‏۴‏.‏

‏«‏تو تنها،‏ که نامت یهوه است،‏ بر تمامی زمین متعال هستی!‏‏»—‏مزمور ۸۳:‏۱۸‏.‏

‏«‏راهی که به زندگی جاودان می‌انجامد،‏ این است که تو را تنها خدای حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده‌ای بشناسند.‏‏»—‏یوحنا ۱۷:‏۳‏.‏

‏«‏خدا یکی است.‏‏»—‏غَلاطیان ۳:‏۲۰‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو.‏

پس بسیاری از شاخه‌های مسیحیت بر چه مبنایی به تثلیث اعتقاد دارند؟‏