به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

آیا عیسی خود را برابر با خدا می‌دانست؟‏

آیا عیسی خود را برابر با خدا می‌دانست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

عیسی هرگز خود را با خدای قادر مطلق برابر نمی‌دانست.‏ او حتی خدا را «خدای خود» خواند.‏—‏یوحنا ۲۰:‏۱۷‏.‏

به علاوه،‏ عیسی به خدا دعا کرد.‏ (‏مَتّی ۲۶:‏۳۹‏)‏ عیسی وقتی به پیروانش تعلیم می‌داد که چگونه دعا کنند،‏ چنین گفت:‏ «‏پدر ما که در آسمان‌هایی،‏ نام تو مقدّس باد.‏‏»—‏مَتّی ۶:‏۹‏.‏

عیسی یک بار هنگام نقل‌قول از تورات،‏ نام خدا را آشکار کرد.‏ او گفت:‏ «‏بشنو ای اسرائیل،‏ یَهُوَه خدای ما،‏ یَهُوَه خدای یکتاست.‏‏»—‏مَرقُس ۱۲:‏۲۹؛‏ تَثنیه ۶:‏۴‏.‏