مراجعه به متن

آیا عیسی خود را برابر با خدا می‌دانست؟‏

آیا عیسی خود را برابر با خدا می‌دانست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 عیسی هرگز خود را با خدای قادر مطلق برابر نمی‌دانست.‏ او حتی خدا را «خدای خود» خواند.‏—‏یوحنا ۲۰:‏۱۷‏.‏

 به علاوه،‏ عیسی به خدا دعا کرد.‏ (‏مَتّی ۲۶:‏۳۹‏)‏ عیسی وقتی به پیروانش تعلیم می‌داد که چگونه دعا کنند،‏ چنین گفت:‏ «پدر ما که در آسمان‌هایی،‏ نام تو مقدّس باد.‏»—‏مَتّی ۶:‏۹‏.‏

 عیسی یک بار هنگام نقل‌قول از تورات،‏ نام خدا را آشکار کرد.‏ او گفت:‏ «بشنو ای اسرائیل،‏ یَهُوَه خدای ما،‏ یَهُوَه خدای یکتاست.‏»—‏مَرقُس ۱۲:‏۲۹؛‏ تَثنیه ۶:‏۴‏.‏