مراجعه به متن

کتاب مقدّس در مورد ازدواج همجنس‌گرایان چه می‌گوید؟‏

کتاب مقدّس در مورد ازدواج همجنس‌گرایان چه می‌گوید؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 آفریدگار عالم،‏ مدت‌ها پیش از این که حکومت‌های بشری برای ازدواج قوانین وضع کنند،‏ خود قوانینی را تعیین کرده بود.‏ در نخستین آیات کتاب مقدّس آمده است:‏ «مرد پدر و مادر خود را ترک کرده،‏ به زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند شد.‏» (‏پیدایش ۲:‏۲۴‏)‏ بر اساس کتابی مرجع a واژهٔ «زن» در زبان عبری حاکی از شخصی مؤنث است نه مذکر.‏ عیسی نیز تأیید کرد که ازدواج،‏ پیوند میان «مرد و زن» است.‏—‏مَتّی ۱۹:‏۴‏.‏

 از این رو،‏ مقصود خدا آن بود که ازدواج،‏ پیوندی نزدیک و همیشگی بین یک مرد و یک زن باشد.‏ مرد و زن چنان آفریده شده‌اند که یکدیگر را تکمیل کنند.‏ بدین شکل آنان می‌توانند نیازهای عاطفی و جنسی یکدیگر را برآورده کنند و صاحب فرزند شوند.‏

a ‏«فرهنگ توضیحی،‏ تألیف واین» به زبان انگلیسی.‏