مراجعه به متن

آیا کتاب مقدّس تغییر کرده یا در آن دست برده شده است؟‏

آیا کتاب مقدّس تغییر کرده یا در آن دست برده شده است؟‏

 خیر.‏ درست است که کتاب مقدّس طی هزاران سال روی پاپیروس،‏ پوست یا مواد فاسدشدنی دیگر نسخه‌برداری شده است،‏ اما با بررسی و مقایسهٔ دست‌نوشته‌های باستانی پی می‌بریم که اساساً تغییری در آن به وجود نیامده است.‏

آیا این بدین معناست که نسخه‌برداری همواره خالی از اشتباه بوده است؟‏

 تاکنون هزاران دست‌نوشتهٔ باستانی از متون کتاب مقدّس یافت شده است.‏ شماری از آن‌ها تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند و این نشان می‌دهد که اشتباهاتی هنگام نسخه‌برداری در متن وارد شده است.‏ اکثر این تفاوت‌ها جزئی هستند و تغییری در معنای متن به وجود نمی‌آورند.‏ اما محققان همچنین پی برده‌اند که در چند مورد معدود،‏ نسخه‌برداران ظاهراً سعی کردند تغییری در مفهوم متن کتاب مقدّس وارد کنند.‏ به دو نمونه توجه کنید:‏

  1.  ۱.‏ برخی ترجمه‌های قدیمی کتاب مقدّس در اول یوحنا ۵:‏۷ حاوی این عبارت است:‏ «در آسمان،‏ پدر،‏ کلمه و روح‌القدس؛‏ و این سه یک هستند.‏» اما با بررسی دست‌نوشته‌های معتبر می‌توان پی برد که این عبارت در متن اصلی وجود نداشت،‏ بلکه بعدها اضافه شد.‏ a از این رو،‏ این عبارت را در ترجمه‌های معتبر امروزی نمی‌یابیم‏.‏

  2.  ۲.‏ نام خدا،‏ یَهُوَه،‏ هزاران بار در دست‌نوشته‌های باستانی کتاب مقدّس یافت می‌شود.‏ با وجود این،‏ در چندین ترجمهٔ کتاب مقدّس مترجمان نام خدا را با عناوینی همچون «خداوند» و «خدا» جایگزین کرده‌اند‏.‏

چگونه می‌توان مطمئن بود که اشتباهات دیگری در کتاب مقدّس وارد نشده باشد؟‏

 تعداد دست‌نوشته‌هایی که تا به امروز یافت شده است به قدری زیاد است که اکنون با اطمینان بیشتر می‌توان هر گونه اشتباهی را تشخیص داد.‏ b مقایسهٔ این دست‌نوشته‌ها چه چیزی را در مورد صحّت کتاب مقدّس نشان می‌دهد؟‏

  •   محققی به نام ویلیام گرین دربارهٔ نوشته‌های مقدّس عبری (‏که «عهد عتیق» نیز خوانده می‌شود)‏ می‌گوید:‏ «با اطمینان می‌توان گفت که هیچ نوشتهٔ باستانی دیگری با چنین دقتی انتقال داده نشده است.‏»‏

  •   محقق دیگری به نام فرِدریک بروس در مورد نوشته‌های مقدّس یونانی یا «عهد جدید» چنین نوشت:‏ «شواهد بسیار بیشتری برای اثبات درستی متون عهد جدید موجود است تا برای ادبیات کلاسیک یونانی و رومی؛‏ نوشته‌هایی که هیچ کس هرگز درستی آن‌ها را زیر سؤال نمی‌برد.‏»‏

  •   سِر فرِدریک کِنیون یکی از محققان برجسته در زمینهٔ دست‌نوشته‌های کتاب مقدّس اظهار نمود که شخص «می‌تواند به صراحت بگوید که کتاب مقدّسی که امروزه در اختیار ماست،‏ همان پیام خداست که نسل به نسل به دست ما رسیده است.‏ همچنین می‌توان دید که طی قرون و اعصار هیچ مطلب اساسی و مهمی از آن حذف نشده است.‏»‏

چه دلایل دیگری نشان می‌دهد که کتاب مقدّس بادقت نسخه‌برداری شده و به دست ما رسیده است؟‏

  •   نسخه‌برداران یهودی و مسیحی گزارشاتی را که در آن‌ها قوم خدا دست به خطاهایی بزرگ زده‌اند،‏ از متن کتاب مقدّس حذف نکرده‌اند.‏ c (‏اعداد ۲۰:‏۱۲؛‏ ۲سموئیل ۱۱:‏۲-‏۴؛‏ غَلاطیان ۲:‏۱۱-‏۱۴‏)‏ گزارشاتی نیز در کتاب مقدّس هست که نشان می‌دهد که قوم به دلیل سرکشی محکوم شدند یا آشکار می‌کند که بعضی اعتقادات قوم بر پایهٔ عقاید انسانی بود.‏ نسخه‌برداران این گزارشات را نیز حذف نکرده‌اند.‏ (‏هوشَع ۴:‏۲؛‏ مَلاکی ۲:‏۸،‏ ۹؛‏ مَتّی ۲۳:‏۸،‏ ۹؛‏ ۱یوحنا ۵:‏۲۱‏)‏ آنان با نسخه‌برداری دقیق از این گزارشات،‏ نشان دادند که افرادی قابل‌اعتمادند و برای کلام مقدّس خدا ارزش فراوان قائلند.‏

  •   با توجه به این که خدا خود کتاب مقدّس را الهام کرده است،‏ آیا معقول است که او اجازه دهد کسی در آن دست ببرد؟‏ d (‏اِشَعْیا ۴۰:‏۸؛‏ ۱پِطرُس ۱:‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏ آنچه مسلّم است خدا همواره خواسته است که انسان‌ها از کلامش فایده ببرند؛‏ چه انسان‌های زمان باستان،‏ چه انسان‌های امروز.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۰:‏۱۱‏)‏ در واقع کتاب مقدّس اشاره می‌کند:‏ «هر آنچه در گذشته نوشته شد،‏ برای تعلیم ما بوده است و به ما امید می‌بخشد؛‏ زیرا این نوشته‌های مقدّس به ما دلگرمی می‌دهد و همچنین ما را یاری می‌کند تا پایدار بمانیم.‏»—‏رومیان ۱۵:‏۴‏.‏

  •   عیسی و پیروانش بدون آنکه به دقتِ نوشته‌های مقدّس عبری تردید داشته باشند،‏ از آن نوشته‌های باستانی نقل‌قول می‌کردند.‏—‏لوقا ۴:‏۱۶-‏۲۱؛‏ اعمال ۱۷:‏۱-‏۳‏.‏

a این عبارت در این دست‌نوشته‌های معتبر کتاب مقدّس یافت نمی‌شود:‏ Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, Vatican Manuscript 1209, the original Latin Vulgate, Philoxenian-Harclean Syriac Version, Syriac Peshitta

b برای مثال،‏ بیشتر از ۵۰۰۰ دست‌نوشتهٔ یونانی از نوشته‌های مقدّس یونانی که «عهد جدید» نیز خوانده می‌شود،‏ یافت شده است.‏

c کتاب مقدّس کسانی را که خدا به عنوان نمایندهٔ خود برگزید،‏ افرادی معصوم و بری از اشتباه نمی‌خواند.‏ در کتاب مقدّس به این واقعیت اشاره شده است که «انسانی نیست که گناه نکند.‏»—‏۱پادشاهان ۸:‏۴۶‏.‏

d کتاب مقدّس اشاره می‌کند که هرچند خدا تمام کتاب مقدّس را کلمه به کلمه دیکته نکرده است،‏ خادمانش را هدایت کرد تا افکار او را به نگارش درآورند.‏—‏۲تیموتائوس ۳:‏۱۶،‏ ۱۷؛‏ ۲پِطرُس ۱:‏۲۱‏.‏