مراجعه به متن

آیا عیسی ازدواج کرده بود؟‏ آیا عیسی برادر و خواهر داشت؟‏

آیا عیسی ازدواج کرده بود؟‏ آیا عیسی برادر و خواهر داشت؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 کتاب مقدّس مشخصاً نمی‌گوید که عیسی مجرّد یا متأهل بود،‏ اما با بررسی آن می‌توانیم کاملاً مطمئن باشیم که عیسی تا آخر عمر خود روی زمین مجرّد ماند.‏ * برای اثبات این موضوع،‏ به نکات زیر توجه کنید:‏

  1.  ۱)‏ کتاب مقدّس بارها به خانوادهٔ عیسی و زنانی اشاره می‌کند که او را در طول خدمتش روی زمین همراهی می‌کردند و شاهد عینی کشته شدن او بودند.‏ با این حال،‏ هرگز نمی‌گوید که عیسی همسری داشت.‏ (‏مَتّی ۱۲:‏۴۶،‏ ۴۷؛‏ مَرقُس ۳:‏۳۱،‏ ۳۲؛‏ ۱۵:‏۴۰؛‏ لوقا ۸:‏۲،‏ ۳،‏ ۱۹،‏ ۲۰؛‏ یوحنا ۱۹:‏۲۵‏)‏ از آنجا که کتاب مقدّس هرگز به این موضوع اشاره نکرده است،‏ می‌توان نتیجه گرفت که عیسی هرگز با کسی ازدواج نکرده بود.‏

  2.  ۲)‏ برخی تصمیم می‌گیرند که مجرّد بمانند تا بتوانند به خدا بیشتر خدمت کنند.‏ عیسی در اشاره به آنان گفت:‏ «بگذار آن که می‌تواند این راه را در پیش گیرد،‏ چنین کند.‏» (‏مَتّی ۱۹:‏۱۰-‏۱۲‏)‏ نمونه‌ای که عیسی از خود به جا گذاشت نشان می‌دهد که افراد مجرّد می‌توانند بیشتر از افراد متأهل در خدمت خدا فعال باشند.‏—‏یوحنا ۱۳:‏۱۵؛‏ ۱قُرِنتیان ۷:‏۳۲-‏۳۸‏.‏

  3.  ۳)‏ عیسی کمی قبل از مرگش نگهداری از مادرش را به یکی از شاگردانش سپرد.‏ (‏یوحنا ۱۹:‏۲۵-‏۲۷‏)‏ اگر عیسی متأهل بود یا صاحب فرزند شده بود،‏ یقیناً کاری می‌کرد که کسی از آن‌ها هم مراقبت کند.‏

  4.  ۴)‏ در کتاب مقدّس آمده است که شوهران باید عیسی را سرمشق خود قرار دهند.‏ با این حال،‏ کلام خدا در مورد رفتار عیسی با همسرش سخنی نمی‌گوید،‏ بلکه می‌گوید:‏ «ای شوهران،‏ پیوسته به زنان خود محبت کنید،‏ همان طور که مسیح نیز به جماعت محبت کرد و جان خود را برای آن داد.‏» (‏اِفِسُسیان ۵:‏۲۵‏)‏ اگر عیسی واقعاً متأهل بود،‏ آیا در آن آیه به جای «جماعت» به همسر او اشاره نمی‌شد؟‏

آیا عیسی برادر و خواهر ناتنی داشت؟‏

 بله،‏ عیسی حداقل شش برادر و خواهر ناتنی داشت.‏ خانوادهٔ عیسی شامل یعقوب،‏ یوسف،‏ شَمعون،‏ یهودا و حداقل دو خواهر می‌شد.‏ (‏مَتّی ۱۳:‏۵۴-‏۵۶؛‏ مَرقُس ۶:‏۳‏)‏ این برادران و خواهران ناتنی عیسی پسران و دختران مریم و یوسف بودند.‏ (‏مَتّی ۱:‏۲۵‏)‏ طبق کتاب مقدّس عیسی «نخستین» فرزند مریم بود.‏ بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مریم صاحب فرزندان بیشتری هم شد.‏—‏لوقا ۲:‏۷‏.‏

برداشت‌های اشتباه در مورد برادران ناتنی عیسی

 برخی بر این عقیده‌اند که مریم در طول عمر خود باکره ماند و برای اثبات این موضوع ادعا می‌کنند که کلمهٔ «برادر» در کتاب مقدّس می‌تواند به معنی خویشاوندان دیگر شخص نیز باشد.‏ برای مثال،‏ برخی می‌گویند که یوسف قبل از ازدواجش با مریم از زنی دیگر صاحب فرزند شده بود.‏ اما چنین افرادی در نظر نمی‌گیرند که طبق کتاب مقدّس عیسی به عنوان فرزند ارشد یوسف و مریم از نظر قانونی حق داشت که بر تخت داوود پادشاه بنشیند.‏ (‏۲سموئیل ۷:‏۱۲،‏ ۱۳؛‏ لوقا ۱:‏۳۲‏)‏ اگر یوسف حقیقتاً صاحب پسران دیگری می‌شد،‏ پسر ارشد او حق نشستن بر تخت پادشاهی داوود را می‌داشت،‏ نه عیسی.‏

 همچنین بر اساس کتاب مقدّس امکان ندارد که عبارت «برادران عیسی» به شاگردان یا هم‌ایمانان عیسی اشاره کند.‏ برای مثال در آنجا آمده است که «برادرانش به او ایمان نیاورده بودند.‏» (‏یوحنا ۷:‏۵‏)‏ کتاب مقدّس به‌وضوح برادران ناتنی عیسی را از شاگردانش متمایز می‌کند.‏—‏یوحنا ۲:‏۱۲‏.‏

 عده‌ای دیگر ادعا می‌کنند که منظور از برادران عیسی پسرخاله یا پسرعموی او بود.‏ اما در زبان یونانی باستان واژه‌هایی مختلف برای اشاره به برادر،‏ خویشاوند و پسرعمو یا پسرخاله به کار می‌رفت.‏ (‏لوقا ۲۱:‏۱۶؛‏ کولُسیان ۴:‏۱۰‏)‏ بسیاری از محققان کتاب مقدّس قبول دارند که عیسی واقعاً برادران و خواهران ناتنی داشت.‏ برای مثال در «گزارش تفسیر کتاب مقدّس»‏ * آمده است که «کاملاً واضح است که یوسف و مریم صاحب پسران شده بودند و کتاب مقدّس در اشاره به آن‌ها از عبارت ‹برادران عیسی› استفاده می‌کند.‏»‏ *

^ بند 1 عیسی در کتاب مقدّس «داماد» هم خوانده شده است،‏ اما همان طور که آیه‌های پیرامون این گزارش‌ها نشان می‌دهد،‏ استفاده از واژهٔ داماد مفهومی نمادین و سمبولیک دارد.‏—‏یوحنا ۳:‏۲۸،‏ ۲۹؛‏ ۲قُرِنتیان ۱۱:‏۲‏.‏

^ بند 9 The Expositor’s Bible Commentary

^ بند 9 به کتاب The Gospel According to St Mark جلد دوم،‏ صفحهٔ ۲۴۹ به تألیف وینسنت تِیلُر و کتاب A Marginal Jew​—​Rethinking the Historical Jesus جلد اول،‏ صفحات ۳۳۱ تا ۳۳۲ به تألیف ژان میِیر مراجعه شود.‏