مراجعه به متن

آیا دعا به قِدّیسان بجاست؟‏

آیا دعا به قِدّیسان بجاست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 خیر.‏ در کلام خدا آمده است که باید به نام عیسی به خدا دعا کنیم.‏ عیسی به شاگردانش گفت:‏ «شما اینگونه دعا کنید:‏ ‹ای پدر ما که در آسمانی،‏ نام مقدس تو گرامی باد.‏›» (‏مَتّی ۶:‏۹‏،‏ ترجمهٔ تفسیری )‏ عیسی هیچ گاه به آنان نگفت که به قِدّیسان،‏ فرشتگان یا کسی دیگر دعا کنند.‏

 عیسی همچنین به پیروانش گفت:‏ «راه منم،‏ راستی منم،‏ زندگی منم.‏ هیچ کس نمی‌تواند به خدا برسد مگر بوسیله من.‏» (‏یوحنا ۱۴:‏۶‏،‏ ترجمهٔ تفسیری‏)‏ خدا تنها به عیسی این حق را داده است که برای ما شفاعت کند.‏—‏عبرانیان ۷:‏۲۵‏.‏

آیا ممکن است که هم به خدا دعا کنیم هم به قِدّیسان؟‏

 عیسی در مقابل وسوسهٔ شیطان چنین گفت:‏ «یَهُوَه خدای خود را باید بپرستی و تنها او را باید خدمت کنی.‏» (‏مَتّی ۴:‏۱۰‏)‏ خدا از ما می‌خواهد که تنها او را بپرستیم؛‏ پس چون دعا بخشی از این پرستش است،‏ باید فقط به او دعا کنیم.‏—‏اِشَعْیا ۴۸:‏۱۱‏.‏

 اگر ما به کسی غیر از خدا،‏ حتی به قِدّیسان یا فرشتگان،‏ دعا کنیم،‏ او را می‌رنجانیم.‏ وقتی یوحنا،‏ یکی از رسولان عیسی،‏ می‌خواست در برابر فرشته‌ای سجده کند،‏ آن فرشته به او چنین گفت:‏ «چنین مکن!‏ خدا را بپرست.‏ من نیز مانند تو و برادرانت که کار شهادت دادن در مورد عیسی را به عهده دارید،‏ غلامی بیش نیستم.‏»—‏مکاشفه ۱۹:‏۱۰‏.‏