مراجعه به متن

آیا خدا وجود دارد؟‏

آیا خدا وجود دارد؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 بله.‏ کتاب مقدّس شواهدی قانع‌کننده در مورد وجود خدا ارائه می‌دهد.‏ این کتاب ما را بر آن می‌دارد که ایمان به خدا را بر مبنای «قدرت استدلال» و «توان ذهنی» خود بنا کنیم،‏ نه این که کورکورانه ادعاها و گفته‌های مذاهب را باور کنیم.‏ (‏رومیان ۱۲:‏۱؛‏ ۱یوحنا ۵:‏۲۰‏،‏ پاورقی)‏ در اینجا به چند استدلال که بر پایهٔ کتاب مقدّس است،‏ توجه کنید:‏

  •   عالَمی منظم که حیات و زندگی را نیز شامل می‌شود،‏ نشانهٔ وجود آفریدگار است.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «البته هر خانه‌ای به دست کسی ساخته می‌شود،‏ اما سازندهٔ همه چیز خداست.‏» (‏عبرانیان ۳:‏۴‏)‏ با وجود سادگی این استدلال،‏ بسیاری از افراد تحصیل‌کرده آن را استدلالی قوی و محکم برای وجود خدا می‌دانند.‏ a

  •   ما انسان‌ها اگر هم نیازهای جسمانی‌مان را برآورده کنیم،‏ باز هم نیاز داریم عطش‌مان را به درک مقصود و مفهوم زندگی سیراب کنیم،‏ این نیازی فطری است.‏ کتاب مقدّس آن را «نیاز روحانی» می‌نامد که به معنی نیاز به شناخت خدا و پرستش اوست.‏ (‏مَتّی ۵:‏۳؛‏ مکاشفه ۴:‏۱۱‏)‏ این نیاز روحانی نه تنها دلیلی بر وجود آفریدگار است،‏ همین طور نشان می‌دهد که او آفریدگاری مهربان است و این خواست اوست که ما این نیاز را برآورده سازیم.‏—‏مَتّی ۴:‏۴‏.‏

  •   در کتاب مقدّس پیشگویی‌هایی با جزئیات نوشته شده است،‏ این پیشگویی‌ها قرن‌ها بعد درست و دقیق به تحقق رسیدند.‏ تحقق دقیق این پیشگویی‌ها با جزئیات،‏ دلیل محکمی است بر این که منشأیی فرا بشری دارد.‏—‏۲پِطرُس ۱:‏۲۱‏.‏

  •   نویسندگان کتاب مقدّس به نکات علمی‌ای اشاره کرده‌اند که فراتر از آگاهی و درک زمان خود بوده است.‏ برای مثال در زمان باستان،‏ بسیاری بر این باور بودند که زمین روی حیواناتی مثل فیل،‏ گراز یا گاو نر قرار دارد.‏ اما کتاب مقدّس گفته است که خدا «زمین را بر نیستی می‌آویزد.‏» (‏ایّوب ۲۶:‏۷‏)‏ مشابهاً در کتاب مقدّس در خصوص شکل زمین از «دایرهٔ زمین» صحبت شده است.‏ b (‏اِشَعْیا ۴۰:‏۲۲‏)‏ بسیاری بر این عقیده‌اند که منطقی‌ترین توضیح برای این اطلاعات این است که نویسندگان کتاب مقدّس در آن زمان آن را از خدا دریافت کرده باشند.‏

  •   کتاب مقدّس پرسش‌های بسیاری را پاسخ می‌دهد؛‏ از جمله،‏ اگر خدا مهربان و پرقدرت است چرا شرارت و مصیبت در دنیا وجود دارد‏؟‏ چرا دین اغلب تأثیر بد بر انسان‌ها داشته است تا تأثیر خوب؟‏ (‏تیتوس ۱:‏۱۶‏)‏ بسیاری وجود خدا را انکار می‌کنند چون پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای برای این پرسش‌ها نیافته‌اند.‏ اما کتاب مقدّس این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر بسیاری را پاسخ می‌دهد.‏

a برای مثال،‏ آلِن سَندِج،‏ اخترشناسی فقید چنین گفته است:‏ «بسیار بعید است که چنین نظمی تصادفی و از بی‌نظمی به وجود آمده باشد.‏ باید اصولی تنظیم‌شده برای این نظم وجود داشته باشد.‏ برای من خدا معمایی بزرگ است،‏ اما وجود آفریدگار تنها پاسخ برای این معجزهٔ هستی است که چطور به جای نیستی،‏ هستی وجود دارد.‏»‏

b در زبان اصلی کتاب مقدّس در اِشَعْیا ۴۰:‏۲۲ واژه‌ای به کار رفته است که می‌توان آن را «کرهٔ زمین» نیز ترجمه کرد.‏