به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

آیا خدا شیطان را آفرید؟‏

آیا خدا شیطان را آفرید؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

کتاب مقدّس نشان می‌دهد که خدا شیطان را نیافریده است.‏ او فرشته‌ای را آفرید که بعدها شریر گشت و شیطان نامیده شد‏.‏ کتاب مقدّس در مورد خدا می‌گوید:‏ «‏خداوند همچون صخره‌ای است و اعمالش کامل و عادل،‏ اوست خدای امین و دادگر،‏ از گناه مبرا و با انصاف.‏‏» (‏تَثنیه ۳۲:‏۳-‏۵‏،‏ ترجمهٔ تفسیری‏)‏ پس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که شیطان در ابتدا کامل و درستکار،‏ و یکی از فرشتگان وفادار خدا بود.‏

در یوحنا ۸:‏۴۴‏،‏ عیسی گفت که شیطان «‏در حقیقت استوار نماند.‏‏» منظور او از این گفته آن بود که شیطان در ابتدا راستگو و بی‌گناه بود.‏

اما شیطان همانند سایر مخلوقات هوشمند یَهُوَه مختار آفریده شده بود و می‌توانست خود بین درست و نادرست تصمیم بگیرد.‏ او به خواست خود علیه خدا سرکشی کرد و نخستین مرد و زن را نیز وا داشت که به او بپیوندند.‏ در واقع او با این کار به شیطان تبدیل شد که به معنی «مقاومت‌کننده» است.‏—‏پیدایش ۳:‏۱-‏۵؛‏ مکاشفه ۱۲:‏۹‏.‏