مراجعه به متن

آیا خدا از طریق دعا به ما یاری می‌رساند؟‏

آیا خدا از طریق دعا به ما یاری می‌رساند؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 بله،‏ خدا به کسانی که با خلوص نیّت و هماهنگ با خواستش به او دعا می‌کنند،‏ یاری خواهد رساند.‏ حتی اگر شما پیش از این دعا نکرده باشید،‏ می‌توانید به دعای خادمان خدا که در کتاب مقدّس آمده است،‏ توجه کنید و از خدا درخواست کمک کنید.‏ برای نمونه:‏

  •   «ای خداوند،‏ ای خدای من،‏ مرا یاری فرما؛‏ مطابق رحمت خود،‏ مرا نجات بده.‏»—‏مزمور ۱۰۹:‏۲۶‏،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏

  •   «خداوندا،‏ یاور من باش.‏»—‏مزمور ۳۰:‏۱۰‏.‏

 البته نباید تصوّر کرد که خدا به خاطر ایمان قوی نگارندهٔ این آیات،‏ دعایش را مستجاب کرد.‏ خدا به دعای تمام کسانی که با انگیزه و نیّتی درست به او دعا می‌کنند،‏ گوش می‌دهد،‏ از جمله «شکسته‌دلان.‏»—‏مزمور ۳۴:‏۱۸‏.‏

 همچنین باید به خاطر داشت که خدا از ما چنان دور نیست که به مشکلاتمان توجهی نداشته باشد.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «اگرچه خداوند متعال است،‏ بر افتادگان نظر می‌کند،‏ ولی متکبران را از دور می‌شناسد.‏» (‏مزمور ۱۳۸:‏۶‏)‏ در واقع،‏ عیسی به شاگردانش گفت:‏ «موهای سر شما به تمامی شمرده شده است.‏» (‏مَتّی ۱۰:‏۳۰‏)‏ بنابراین،‏ خدا به مسائلی توجه می‌کند که حتی شاید خود از آن آگاه نباشیم.‏ پس چقدر بیشتر هنگام رویارویی با سختی‌ها و نگرانی‌های زندگی به دعاهایمان گوش خواهد داد.‏—‏۱پِطرُس ۵:‏۷‏.‏