مراجعه به متن

آیا خدا از طریق تکامل،‏ انواع جانوران و گیاهان را به وجود آورد؟‏

آیا خدا از طریق تکامل،‏ انواع جانوران و گیاهان را به وجود آورد؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 کتاب مقدّس به‌روشنی پاسخ می‌دهد که خدا آفرینندهٔ انسان‌ها و ‹گونه‌های› مختلف جانوران و گیاهان است.‏ a (‏پیدایش ۱:‏۱۲،‏ ۲۱،‏ ۲۵،‏ ۲۷؛‏ مکاشفه ۴:‏۱۱‏)‏ بنا بر کلام خدا،‏ تمامی خانوادهٔ بشری از نسل آدم و حوّا،‏ والدین اولیهٔ خود هستند.‏ (‏پیدایش ۳:‏۲۰؛‏ ۴:‏۱‏)‏ گزارشات کتاب مقدّس این نظریه را که خدا از طریق تکامل،‏ انواع جانوران و گیاهان را به وجود آورد،‏ رد می‌کند؛‏ نظریه‌ای که برخی آن را «فرگشت الٰهی» می‌خوانند.‏ با این حال،‏ هیچ گفته‌ای در کتاب مقدّس،‏ با مشاهدات علمی در خصوص تنوع موجود در گونه‌های جانداران تناقضی ندارد.‏ b

 آیا خدا از تکامل برای به وجود آوردن انواع جانوران و گیاهان استفاده کرده است؟‏

 عبارت «فرگشت الٰهی» به عقاید مختلفی اشاره دارد.‏ اما به گفتهٔ «دایرة‌المعارف بریتانیکا» این عبارت در کل این نظریه را ترویج می‌دهد که «انتخاب طبیعی،‏ c یکی از روش‌هایی است که خدا جهان طبیعت را با آن هدایت کرده است.‏»‏

 به علاوه فرگشت الٰهی شامل این عقاید می‌شود:‏

  •   تمام موجودات زنده از نیای مشترکی در گذشته‌های دور به‌تدریج تکامل یافته‌اند.‏

  •   یک نوع موجود زنده می‌تواند به نوعی کاملاً متفاوت تکامل یابد؛‏ فرایندی که برخی آن را «درشت‌فرگشت» می‌نامند.‏

  •   خدا به‌شکلی این فرایندهای تکاملی را هدایت می‌کند.‏

 آیا نظریهٔ تکامل با تعالیم کتاب مقدّس هماهنگ است؟‏

 اگر نظریهٔ «فرگشت الٰهی» را بپذیریم باید اذعان کنیم که گزارش کتاب مقدّس در خصوص آفرینش دقیق و موثق نیست.‏ اما عیسی از این گزارش همچون یک واقعهٔ حقیقی یاد کرد.‏ (‏پیدایش ۱:‏۲۶،‏ ۲۷؛‏ ۲:‏۱۸-‏۲۴؛‏ مَتّی ۱۹:‏۴-‏۶‏)‏ بر اساس کلام خدا می‌دانیم که عیسی پیش از زندگی بر روی زمین،‏ در آسمان در کنار خدا بود و تحت هدایت خدا در به وجود آوردن «همه چیز» نقش داشت.‏ (‏یوحنا ۱:‏۳‏)‏ بنابراین،‏ این نظریه که خدا از طریق تکامل،‏ انواع موجودات زنده را به وجود آورده است هیچ سازگاری‌ای با تعالیم کتاب مقدّس ندارد.‏

 آیا توانایی جانوران و گیاهان برای وفق دادن خود با محیط اطرافشان نمونه‌ای از تکامل است؟‏

 کتاب مقدّس برای تغییراتی که ممکن است در یکی از گونه‌های جانوران یا گیاهان صورت بگیرد،‏ حد و مرزی تعیین نمی‌کند.‏ به علاوه،‏ این حقیقت را نیز انکار نمی‌کند که انواع مخلوقات خدا چه حیوانات چه گیاهان می‌توانند خود را با محیط اطراف خود وفق دهند.‏ هرچند برخی چنین تغییراتی را نوعی تکامل محسوب می‌کنند،‏ اما هرگز در اثر این تغییرات گونهٔ کاملاً متفاوت و جدیدی به وجود نمی‌آید.‏ d

a واژه‌ای که در کتاب پیدایش «گونه» ترجمه شده است،‏ در مقایسه با واژهٔ «گونه» که دانشمندان از آن استفاده می‌کنند،‏ مفهومی بسیار گسترده‌تر دارد.‏ اغلب آنچه محققان تکامل گونه‌ای جدید محسوب می‌کنند،‏ از دید کتاب مقدّس صرفاً تنوعی در یک گونه است.‏

b برخی محققان چنین تنوعی را به تکامل ربط می‌دهند و آن را «ریزفرگشت» می‌خوانند.‏

c برخی از محققان معتقدند که بنا بر «انتخاب طبیعی» موجودات زنده‌ای که با محیط سازگارترند،‏ بقا می‌یابند و آن‌هایی که با محیط سازگاری کمتری دارند،‏ سرانجام از بین می‌روند.‏

d در اینجا واژهٔ «گونه» مطابق با کتاب مقدّس،‏ مفهومی بسیار گسترده دارد و با گروه موجوداتی که محققان «گونه» یا «نوع» محسوب می‌کنند متفاوت است.‏