به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

فعالیت‌هایی برای بررسی کتاب مقدّس

این فعالیت‌ها به نوجوانان و جوانان کمک می‌کند تا کتاب مقدّس را درک کنند.‏ فایل هر فعالیت را دانلود کنید،‏ گزارش مربوط را در کتاب مقدّس بخوانید و وقایع آن را تجسّم کنید.‏

متأسفانه، این مطالب هنوز به زبان مورد نظر شما موجود نیست.