مراجعه به متن

جوانان می‌پرسند

کتاب مقدّس چگونه می‌تواند به من کمک کند؟‏—‏قسمت ۱:‏ در کتاب مقدّس کندوکاو کن

کتاب مقدّس چگونه می‌تواند به من کمک کند؟‏—‏قسمت ۱:‏ در کتاب مقدّس کندوکاو کن

‏«خیلی سعی کردم کتاب مقدّس رو بخونم،‏ اما خوندن کتابی به این بزرگی سخت به نظر میاد!‏»—‏بریانا،‏ ۱۵ ساله.‏

آیا تو نیز چنین احساسی داری؟‏ اگر چنین است،‏ این مقاله به تو کمک می‌کند.‏

 چرا کتاب مقدّس را بخوانم؟‏

آیا خواندن کتاب مقدّس به نظرت خسته‌کننده است؟‏ در این صورت مأیوس نشو!‏ شاید دلیلش این است که در نظر تو کتاب مقدّس کتابی بزرگ با بیش از هزار صفحه است،‏ آن هم با نوشته‌های ریز و بدون عکس!‏ برای همین ممکن است تماشای تلویزیون و ویدیوها برایت جالب‌تر باشد.‏

ولی این را در نظر بگیر:‏ اگر صندوقی قدیمی پیدا کنی،‏ آیا نسبت به محتویاتش کنجکاو نمی‌شوی؟‏

کتاب مقدّس مثل این صندوق است.‏ در آن حکمتی است که می‌تواند در موارد زیر به تو کمک کند:‏

  • گرفتن تصمیمات درست

  • کنار آمدن با پدر و مادرت

  • پیدا کردن دوستانی خوب

  • مقابله با استرس

چرا چنین کتاب قدیمی‌ای می‌تواند در زمان ما کاربرد داشته باشد؟‏ زیرا «کلِ نوشته‌های مقدّس از خدا الهام شده است.‏» (‏۲تیموتائوس ۳:‏۱۶‏)‏ این بدین معنی است که راهنمایی‌های کتاب مقدّس از بهترین منبع ممکن می‌باشد.‏

کتاب مقدّس صندوقی پر از حکمت گرانبهاست

 چگونه می‌توانم کتاب مقدّس را بخوانم؟‏

اولین راه،‏ خواندن آن از اول تا آخر است.‏ به این شکل یک برداشت کلّی از پیام کتاب مقدّس خواهی داشت.‏ روش‌های متفاوتی برای خواندن کتاب مقدّس وجود دارد.‏ دو روش زیر را در نظر بگیر:‏

  • می‌توانی ۶۶ کتابِ کتاب مقدّس را از پیدایش تا مکاشفه بخوانی.‏

  • می‌توانی کتاب مقدّس را به ترتیب زمان وقوع گزارشات بخوانی.‏

راهنمایی:‏ در بخش ۴ کتابچهٔ راهنمای مطالعهٔ کلام خدا رویدادهای عمدهٔ زندگی عیسی بر زمین،‏ به ترتیب زمان وقوع آن‌ها نوشته شده است.‏

دومین راه خواندن کتاب مقدّس،‏ انتخاب گزارشی از آن است که می‌تواند در مشکلی که با آن روبرو هستی کمک کند.‏ برای مثال:‏

راهنمایی:‏ کتاب مقدّس را در محیطی آرام و ساکت بخوان تا بتوانی تمرکز کنی.‏

سومین راه خواندن کتاب مقدّس،‏ انتخاب یک گزارش یا یکی از مزامیر است.‏ پس از خواندن آن در نظر بگیر که چه کاربردی برای تو دارد.‏ سپس،‏ سؤالات زیر را از خود بپرس:‏

  •   چرا یَهُوَه خواسته است که این مطلب در کتاب مقدّس نوشته شود؟‏

  •   این موضوع چه چیزی را در مورد شخصیت و طرز برخورد یَهُوَه نشان می‌دهد؟‏

  •   چگونه می‌توانم این اطلاعات را در زندگی خود به کار ببرم؟‏

راهنمایی:‏ برای خود هدف بگذار.‏ تاریخی را برای شروع خواندن کتاب مقدّس تعیین کن.‏