مراجعه به متن

جوانان می‌پرسند

اگر با مزاحمت اینترنتی روبرو شوم،‏ چه کار باید کنم؟‏

اگر با مزاحمت اینترنتی روبرو شوم،‏ چه کار باید کنم؟‏

 آنچه باید بدانی

اینترنت،‏ مزاحمت را آسان کرده است.‏ کتابی در مورد امنیت اینترنتی می‌گوید:‏ «اینترنت حتی به بچه‌های خوب نیز این امکان را می‌دهد که مزاحم دیگران شوند،‏ زیرا می‌توانند ناشناخته بمانند.‏»‏

چه کسانی اغلب دچار مزاحمت اینترنتی می‌شوند؟‏ * افراد کمرو،‏ انزواطلب یا آنان که اعتمادبه‌نفس کافی ندارند و احساس بی‌ارزشی می‌کنند.‏

مزاحمت اینترنتی می‌تواند تأثیرات مخرّبی داشته باشد.‏ از جملهٔ این تأثیرات می‌توان به احساس تنهایی و افسردگی اشاره کرد.‏ برخی حتی به دلیل چنین مزاحمتی خودکشی کرده‌اند.‏

 آنچه می‌توانی انجام دهی

اول از خود بپرس:‏ «آیا واقعاً مزاحمت اینترنتی حساب می‌شود؟‏» گاهی ممکن است مردم برای تو پیامی بفرستند،‏ اما در واقع قصد آزار یا اذیت تو را نداشته باشند.‏ در این صورت این توصیهٔ کتاب مقدّس را به یاد داشته باش که می‌گوید:‏

‏«بر خشم خود چیره شو،‏ زیرا کسانی که زود خشمگین می‌شوند احمقند.‏»—‏جامعه ۷:‏۹‏،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏

اگر کسی در اینترنت عمداً دیگری را اذیت،‏ تحقیر یا تهدید کند،‏ مزاحمت اینترنتی محسوب می‌شود.‏

اگر دچار چنین مزاحمتی شده‌ای،‏ این نکته را به یاد داشته باش:‏ واکنش تو می‌تواند مسئله را سخت‌تر یا آسان‌تر کند.‏ یکی از پیشنهادهای زیر را به کار بگیر:‏

مزاحم اینترنتی را نادیده بگیر.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «شخص دانا کم حرف می‌زند و آدم عاقل آرام و صبور است.‏»—‏امثال ۱۷:‏۲۷‏،‏ مژده برای عصر جدید.‏

چرا این پند کارآیی دارد؟‏ نویسنده‌ای به نام نَنسی در کتابی دربارهٔ مزاحمت و تهدیدات اینترنتی می‌گوید:‏ «هدف اصلی مزاحمان اینترنتی ایجاد ناراحتی و اذیت و آزار است.‏ اگر ما به دلیل رفتارشان ناراحت یا عصبانی شویم،‏ در واقع به آنان اجازه داده‌ایم که احساساتمان را کنترل کنند.‏»‏

خلاصهٔ مطلب:‏ به احتمال قوی،‏ بهترین کار این است که به مزاحمان اینترنتی پاسخ ندهی و خود را درگیر نکنی.‏

نباید فکر کنی که بعداً تلافی می‌کنم.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «اگر کسی به شما بدی کرد،‏ به او بدی نکنید.‏»—‏۱پِطرُس ۳:‏۹‏،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏

چرا این پند کارآیی دارد؟‏ در کتابی دربارهٔ امنیت اینترنتی برای نوجوانان آمده است:‏ «عصبانی شدن نشانهٔ ضعف است و مزاحمت‌های بیشتری را به بار می‌آورد.‏» اگر تلافی کنی،‏ ممکن است دیگران فکر کنند تو خود نیز مزاحم اینترنتی هستی.‏

خلاصهٔ مطلب:‏ بر آتش هیزم نریز.‏

پیشقدم شو.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «اجازه ندهید بدی بر شما چیره شود.‏» (‏رومیان ۱۲:‏۲۱‏،‏ ترجمهٔ تفسیری‏)‏ برای توقف مزاحمت اینترنتی،‏ می‌توان اقداماتی انجام داد که موجب بدتر شدن موقعیت نمی‌شود.‏

برای مثال:‏

 • فرستندهٔ پیامک‌ها را مسدود یا block کنید.‏ کتابی در مورد آزار و اذیت آنلاین می‌گوید:‏ «آنچه خوانده نمی‌شود،‏ دل را نمی‌شکند.‏»‏

 • مدارک مزاحمت اینترنتی را نگه دار.‏ این مدارک عبارت است از پیامک‌ها،‏ ایمیل‌ها،‏ پست‌های بدخواهانه در سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی،‏ پیامک‌های صوتی یا هر گونه ارتباط دیگر،‏ حتی اگر آن‌ها را نخوانده باشی.‏

 • به مزاحم اینترنتی بگو که بس کند.‏ یک پیام صریح اما خالی از بی‌احترامی و عصبانیت به مزاحم اینترنتی بفرست،‏ مانند:‏

  • ‏«دیگر برای من پیام نفرست.‏»‏

  • ‏«آنچه پُست کرده‌ای را بردار.‏»‏

  • ‏«اگر بس نکنی،‏ این قضیه را پیگیری می‌کنم.‏»‏

 • به اعتمادبه‌نفس خود بیفزا.‏ به نقاط قوّت خود توجه کن،‏ نه به نقاط ضعف خود.‏ (‏۲قُرِنتیان ۱۱:‏۶‏)‏ مزاحمان اینترنتی مثل زورگویان به کسانی که به نظر ضعیف هستند حمله می‌کنند.‏

 • به بزرگ‌تر خود بگو،‏ مثلاً به پدر یا مادر.‏ همین طور می‌توانی مسئله را به وب‌سایت یا شرکتی که مزاحم اینترنتی از آن استفاده می‌کند گزارش کنی.‏ در شرایط حاد با کمک پدر و مادرت،‏ مسئله را با مسئولین مدرسه،‏ مأموران پلیس یا حتی یک وکیل در میان بگذار.‏

خلاصهٔ مطلب:‏ برای توقف مزاحمت اینترنتی یا حداقل کاهش تأثیر آن،‏ می‌توان اقداماتی انجام داد.‏

^ بند 2 ‏«مزاحمت اینترنتی» مزاحمت سایبری نیز خوانده می‌شود.‏