مراجعه به متن

جوانان می‌پرسند

چرا باید با خواهربرادرم روابطی مسالمت‌آمیز داشته باشم؟‏

چرا باید با خواهربرادرم روابطی مسالمت‌آمیز داشته باشم؟‏

 بدترین اما بهترین دوستان

در مورد برخی خواهربرادرها می‌توان گفت،‏ بدترین اما در عین حال بهترین دوست یکدیگرند.‏ شاید برای تو هم چنین باشد.‏ تو خواهربرادرت را دوست داری،‏ آن‌ها هم تو را دوست دارند،‏ اما گاه تاب تحمّل یکدیگر را ندارید.‏ هلنا ۱۸ سال دارد،‏ او می‌گوید:‏ «برادر کوچکم مرا اذیت می‌کند و خوب می‌داند روی چه چیز انگشت بگذارد،‏ چه بگوید یا چه کار بکند که حسابی عصبانی و ناراحتم کند.‏»‏

برخی کشمکش‌ها بین خواهربرادرها با گفتگویی ساده و سعی در رسیدن به توافق‌نظر،‏ حل و فصل می‌شود.‏ به چند نمونه توجه کن:‏

 • دو برادر که یک اتاق دارند شاید بر سر حریم شخصی‌شان بحث و مشاجره کنند.‏ راه‌حل چیست؟‏ یاد بگیرید با هم به توافق برسید و فضای بیشتری در اختیار دیگری بگذارید.‏ اصلی را که در لوقا ۶:‏۳۱ آمده است به کار گیرید.‏

 • دو خواهر شاید بدون اجازه از لباس‌ها و وسایل یکدیگر استفاده کنند.‏ راه‌حل چیست؟‏ با هم صحبت کنید و حد و مرزی معقول برای خود قرار دهید.‏ اصلی را که در دوم تیموتائوس ۲:‏۲۴ آمده است به کار گیرید.‏

در برخی موارد مشکلات بین خواهربرادرها جدّی‌تر است و می‌تواند عواقبی تلخ در پی داشته باشد.‏ در اینجا از کتاب مقدّس به دو نمونه اشاره می‌کنیم:‏

 • مریم و هارون،‏ خواهر و برادر موسی به او حسادت کردند و عواقب ناگوار آن را دیدند.‏ این گزارش را در اعداد ۱۲:‏۱-‏۱۵ بخوان.‏ بعد از خود بپرس:‏ «چگونه می‌توانم حسادت به خواهر یا برادرم را کنار بگذارم؟‏»‏

 • قائن چنان از هابیل،‏ برادر خود عصبانی شد که او را کشت.‏ این گزارش را در پیدایش ۴:‏۱-‏۱۲ بخوان.‏ سپس فکر کن:‏ «وقتی از برادر یا خواهرت عصبانی می‌شوی،‏ چگونه می‌توانی خود را کنترل کنی؟‏»‏

 دو دلیل برای داشتن روابط مسالمت‌آمیز

هر چقدر هم که کنار آمدن با برادر یا خواهرت سخت باشد،‏ حداقل به دو دلیل این کار ارزش هر تلاشی را دارد.‏

 1. ۱.‏ نشانهٔ بلوغ و پختگی است.‏ جوانی به نام آلکس می‌گوید:‏ «در برخورد با دو خواهر کوچک‌ترم خیلی زود از کوره در می‌رفتم.‏ اما حالا آرام‌تر و صبورترم.‏ می‌توان گفت پخته‌تر شده‌ام.‏»‏

  در کتاب مقدّس آمده است:‏ «شخص دیرخشم از درک بسیار برخوردار است،‏ اما تندخو حماقت را به نمایش می‌گذارد.‏»—‏امثال ۱۴:‏۲۹‏.‏

 2. ۲.‏ تو را برای آینده آماده می‌سازد.‏ اگر اکنون تاب تحمّل ضعف‌های خواهربرادرت را نداری،‏ چطور می‌خواهی در آینده با همسرت،‏ همکار،‏ رئیس یا کسان دیگر کنار بیایی؟‏

  واقعیت زندگی:‏ موفقیت در روابطت با دیگران به توانایی تو در گفتگو و رسیدن به توافق با آنان بستگی دارد.‏ بهترین جایی که می‌توانی این مهارت را کسب کنی،‏ محیط خانه است.‏

  کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «اگر ممکن است تا جایی که به شما بستگی دارد،‏ بکوشید با همه در صلح و صفا باشید.‏»—‏رومیان ۱۲:‏۱۸‏.‏

آیا می‌خواهی مشکلاتت را با خواهر یا برادرت حل کنی؟‏ کادر «نظر همسن‌وسالانت» را بخوان و بعد به پرسش‌های برگهٔ فعالیت «کنار آمدن با برادر یا خواهر» پاسخ بده.‏