به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جوانان می‌پرسند

چطور می‌توانم بیشتر بخوابم؟‏

چطور می‌توانم بیشتر بخوابم؟‏

کتاب مقدّس نشان می‌دهد که استراحت کردن بسیار اهمیت دارد.‏ (‏جامعه ۴:‏۶‏)‏ بدون خواب کافی بازدهی کارت خیلی کاهش می‌یابد!‏

‏«اگر به اندازهٔ کافی نخوابم سر حال نیستم و نمی‌توانم روی کاری تمرکز کنم!‏»—‏ریچل ۱۹ساله.‏

‏«هر روز تقریباً ساعت ۲ بعدازظهر آنقدر خسته می‌شوم که ممکن است وسط گفتگو خوابم ببرد!‏»—‏کریستین ۱۹ساله.‏

آیا تو هم به خواب بیشتری نیاز داری؟‏ به آنچه بعضی از همسن‌وسالانت انجام داده‌اند توجه کن.‏

شب‌ها دیر نخواب.‏ کاترین ۱۸ساله می‌گوید:‏ «‏سعی می‌کنم که شب‌ها خیلی دیر نخوابم.‏‏»‏

تماس‌های دیروقت را قطع کن.‏ ریچارد ۲۱ساله می‌گوید:‏ «‏گاهی دوستانم دیروقت به من زنگ می‌زنند یا اس‌ام‌اس می‌فرستند،‏ ولی تازگی‌ها یاد گرفتم که تماسم را سریع قطع کنم و بخوابم.‏‏»‏

زمان خوابت را مشخص کن.‏ جِنیفر ۲۰ساله می‌گوید:‏ «‏تازگی‌ها،‏ سعی می‌کنم هر روز سر وقت بخوابم و بیدار شوم.‏‏»‏

راز موفقیت:‏ سعی کن هر شب حداقل هشت ساعت بخوابی.‏

حتی اگر بتوانی یکی از این توصیه‌های مفید را بکار ببری و بیشتر بخوابی،‏ مطمئناً از آن فایده می‌بری.‏ به یاد داشته باش که داشتن سلامت به تو کمک می‌کند تا ظاهرت بهتر باشد،‏ سرحال‌تر باشی و بازدهی کارت بیشتر شود.‏

برخلاف برخی چیزها در زندگی،‏ تو می‌توانی تا حدّی بر سلامتی جسمی‌ات کنترل داشته باشی.‏ اِرین ۱۹ساله می‌گوید:‏ «‏سلامتی آدم به خود شخص بستگی دارد.‏‏»‏