مراجعه به متن

پرسش‌های جوانان

خلقت یا تکامل؟‏—‏قسمت ۲:‏ چرا می‌توان نظریهٔ تکامل را زیر سؤال برد؟‏

خلقت یا تکامل؟‏—‏قسمت ۲:‏ چرا می‌توان نظریهٔ تکامل را زیر سؤال برد؟‏

آلکس امروز در مدرسه گیج و سردرگم شد.‏ او به وجود خدا و آفرینش همیشه معتقد بوده است.‏ اما امروز معلّم زیست‌شناسی‌اش اصرار داشت که نظریهٔ تکامل واقعیت دارد و بر اساس تحقیقات دانشمندانِ معتبر است.‏ آلکس دوست ندارد که دیگران فکر کنند زودباور است.‏ او با خود می‌گوید:‏ «اگر دانشمندان ثابت کرده‌اند که تکامل درست است،‏ من نمی‌توانم تحقیقات آنان را زیر سؤال ببرم.‏»‏

 آیا تو هم با چنین موقعیتی روبرو شده‌ای؟‏ شاید همیشه به این گفتهٔ کتاب مقدّس معتقد بوده‌ای که می‌گوید:‏ «خدا آسمانها و زمین را آفرید.‏» (‏پیدایش ۱:‏۱‏)‏ اما اخیراً دیگران تلاش کرده‌اند که به تو بقبولانند که گزارش آفرینش افسانه‌ای بیش نیست،‏ بلکه همه چیز از طریق تکامل به وجود آمده است.‏ آیا این نظر را قبول داری؟‏ چرا می‌توان نظریهٔ تکامل را زیر سؤال برد؟‏

 به دو دلیل می‌توان نظریهٔ تکامل را زیر سؤال برد

 1.   دانشمندان در مورد تکامل نظرات متفاوتی دارند.‏ علی‌رغم ده‌ها سال تحقیق،‏ دانشمندان هنوز توضیحی روشن برای تکامل نیافته‌اند تا بتوانند در مورد آن توافق نظر داشته باشند.‏

   به این فکر کن:‏ اگر دانشمندان که در این زمینه تخصص دارند،‏ در مورد تکامل توافق نظر ندارند،‏ به حتم اشتباه نیست که آن را زیر سؤال ببریم.‏—‏مزمور ۱۰:‏۴‏.‏

 2.   مهم است که به چه اعتقاد داری.‏ جوانی به نام زَکَری می‌گوید:‏ «اگر حیات تصادفی به وجود آمده باشد،‏ زندگی ما و هر آنچه در عالم است،‏ پوچ و بی‌معنی است.‏» در گفتهٔ این جوان نکته‌ای مهم نهفته است؛‏ زیرا اگر تکامل واقعیت داشته باشد،‏ در واقع زندگی بی‌مفهوم است و تنها به یک سری امور روزمره محدود می‌شود.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۳۲‏)‏ از سوی دیگر اگر واقعاً آفریدگاری وجود داشته باشد،‏ می‌توان به سؤالاتی در مورد هدف از زندگی و آیندهٔ بشر پاسخ داد.‏—‏اِرْمیا ۲۹:‏۱۱‏.‏

   به این فکر کن:‏ دانستن واقعیت در مورد تکامل و آفرینش چه تأثیری می‌تواند بر زندگی‌ات بگذارد؟‏—‏عبرانیان ۱۱:‏۱‏.‏

 سؤالاتی درخور تأمل

 ادعای برخی:‏ «هر آنچه در عالم است در اثر انفجاری بزرگ (‏بیگ بنگ)‏ به وجود آمده است.‏»‏

 •   چه کسی یا چه عاملی باعث این انفجار بزرگ شد؟‏

 •   کدام یک منطقی‌تر به نظر می‌رسد؟‏ همه چیز از نیستی به وجود آمده یا هر چیز به‌وجودآورنده‌ای داشته است؟‏

 ادعای برخی:‏ «انسان از نسل حیوان تکامل یافته است.‏»‏

 •   اگر انسان از نسل میمون تکامل یافته باشد،‏ پس چرا بین هوش و ذکاوت انسان و این حیوان تفاوت فاحشی وجود دارد؟‏ a

 •   چگونه می‌توان حتی پیچیدگی ساختار موجودات تک سلولی را نیز توضیح داد؟‏ b

 ادعای برخی:‏ «تکامل واقعیتی ثابت شده است.‏»‏

 •   آیا کسی که چنین ادعایی دارد،‏ خود در مورد شواهد این امر تحقیق کرده است؟‏

 •   چه تعداد از تکامل‌گریان صرفاً به دلیل این که شنیده‌اند تمام افراد تحصیل‌کرده به تکامل معتقدند،‏ این نظریه را پذیرفته‌اند؟‏

a برخی شاید ادعا کنند از آنجا که مغز انسان بزرگ‌تر از مغز میمون است،‏ انسان از این حیوان باهوش‌تر است.‏ برای توضیحاتی در مورد نادرستی این گفته به بروشور «منشأ حیات—‏پنج سؤال قابل تأمّل» صفحهٔ ۲۸ مراجعه شود.‏

b برای کسب اطلاعات بیشتر به بروشور ‏«منشأ حیات—‏پنج سؤال قابل تأمّل» صفحات ۸-‏۱۲ مراجعه شود.‏