مراجعه به متن

جوانان می‌پرسند

آیا باید تعمید بگیرم؟‏—‏قسمت ۳:‏ چرا می‌ترسم تعمید بگیرم؟‏

آیا باید تعمید بگیرم؟‏—‏قسمت ۳:‏ چرا می‌ترسم تعمید بگیرم؟‏

آیا فکر کردن به وقف و تعمید به تو استرس می‌دهد؟‏ در این صورت این مقاله می‌تواند کمک کند تا با ترس خود مقابله کنی.‏

در این مقاله می‌بینیم که .‏.‏.‏

 اگر بعد از تعمید دست به خطای جدّی بزنم،‏ چه؟‏

علّت ترس:‏ شاید کسی را بشناسی که خطایی جدّی انجام داده و از جماعت اخراج شده است.‏ (‏۱قُرِنتیان ۵:‏۱۱-‏۱۳‏)‏ شاید نگران شوی که برای تو هم اتفاق بیفتد.‏

‏«وقتی اولین بار به تعمید فکر کردم،‏ تصوّر این که خرابکاری کنم منو ترسوند.‏ میتونستم ببینم که پدر و مادرم چقدر خجالت می‌کشند.‏»—‏رِبِکا.‏

اصل کتاب مقدّس:‏ ‹شریر راههای خود را ترک گوید،‏ به سوی خداوند بازگردد،‏ که بر وی رحم خواهد کرد؛‏ و به سوی خدایمان بیاید،‏ که او را به‌فراوانی خواهد آمرزید.‏›—‏اِشَعْیا ۵۵:‏۷‏.‏

به این موضوع فکر کن:‏ هر چند کسانی که توبه نمی‌کنند از جماعت اخراج می‌شوند،‏ یَهُوَه آن‌هایی را که با فروتنی توبه می‌کنند می‌بخشد.‏—‏مزمور ۱۰۳:‏۱۳،‏ ۱۴؛‏ ۲قُرِنتیان ۷:‏۱۱‏.‏

به علاوه واقعیت این است که با وجود ناکاملی می‌توانی با کمک خدا در برابر وسوسه‌ها مقاومت کنی.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۰:‏۱۳‏)‏ دست آخر،‏ تو خودت تصمیم می‌گیری که چه کار کنی نه کسی دیگر.‏

‏«می‌ترسیدم که بعد از تعمید یه خطای جدّی انجام بدم،‏ ولی فکر کردم اگه تعمید نگیرم هم اشتباهست.‏ متوجه شدم که نباید بذارم اتفاقات احتمالی فردا باعث بشه که امروز هیچ کاری نکنم.‏»—‏کارِن.‏

خلاصهٔ مطلب:‏ اگر بخواهی می‌توانی مثل خیلی از خادمان یَهُوَه از گناهان جدّی دوری کنی.‏—‏فیلیپیان ۲:‏۱۲‏.‏

این را بخوان:‏ «‏چطور می‌توانم تسلیم وسوسه نشوم؟‏‏»‏

 اگر از مسئولیتی که تعمید به همراه می‌آورد بترسم،‏ چه؟‏

علّت ترس:‏ مثلاً شاید جوانانی را بشناسی که به جایی دور از خانواده و دوستان رفته‌اند تا یَهُوَه را بیشتر خدمت کنند و می‌ترسی که دیگران این انتظار را از تو هم داشته باشند.‏

‏«یه مسیحی تعمیدیافته میتونه افتخارات زیادی رو تو خدمت به یَهُوَه داشته باشه ولی بعضی‌ها برای این کار آماده نیستن یا شرایطشون اجازه نمیده.‏»—‏ماری.‏

اصل کتاب مقدّس:‏ «هر کس باید اعمال خود را بیازماید،‏ آنگاه شادی‌اش از اعمال خویش خواهد بود و نیازی نخواهد داشت که خود را با دیگران مقایسه کند.‏»—‏غَلاطیان ۶:‏۴‏.‏

به این موضوع فکر کن:‏ به جای این که خودت را با دیگران مقایسه کنی،‏ روی مَرقُس ۱۲:‏۳۰ تمرکز کن که می‌گوید:‏ ‹یَهُوَه خدای خود را با تمامی دل خود دوست بدار.‏›‏

توجه کن که یَهُوَه را باید با تمامی دل خودت خدمت کنی نه دل کسی دیگر.‏ اگر واقعاً یَهُوَه را دوست داشته باشی،‏ به دنبال راه‌هایی خواهی بود که به بهترین شکل ممکن او را خدمت کنی.‏

‏«با وجود این که تعمید یه قدم جدیه،‏ باری سنگین نیست.‏ اگه دوستای خوبی انتخاب کنی اونا میتونن بهت کمک کنن.‏ اگه کم‌کم مسئولیت‌هایی رو قبول کنی باعث می‌شه خوشحال‌تر بشی.‏ با تعمید نگرفتن به خودت صدمه می‌زنی.‏»—‏جولیا.‏

خلاصهٔ مطلب:‏ قدر محبتی که یَهُوَه به تو نشان داده را بیشتر بدان.‏ این باعث می‌شود که به بهترین شکل ممکن او را خدمت کنی.‏—‏۱یوحنا ۴:‏۱۹‏.‏

این را بخوان:‏ «‏تا چه اندازه وظیفه شناسم؟‏‏»‏

 اگر خودم را برای خدمت به یَهُوَه بی‌ارزش بدانم،‏ چه؟‏

علّت ترس:‏ یَهُوَه حاکم عالم است و ما انسان‌ها در مقایسه با او هیچ هستیم.‏ شاید از خودت بپرسی که آیا یَهُوَه اصلاً می‌داند که من وجود دارم.‏

‏«چون مامان و بابام شاهد یَهُوَه هستند نگران بودم که دوستیم رو با یَهُوَه از اونها به ارث بردم و یَهُوَه منو شخصاً به سمت خودش جذب نکرده.‏»—‏ناتالی.‏

اصل کتاب مقدّس:‏ «هیچ کس نمی‌تواند نزد من آید،‏ مگر پدری که مرا فرستاد،‏ او را به سوی من بکشد.‏»—‏یوحنا ۶:‏۴۴‏.‏

به این موضوع فکر کن:‏ در واقع فکر کردن تو به تعمید،‏ نشان می‌دهد که یَهُوَه می‌خواهد بیشتر تو را به سمت خودش جذب کند.‏ عاقلانه است که به این دعوت جواب مثبت بدهی.‏

همین طور فراموش نکن که یَهُوَه است که مطابق معیارهایش شخصی را جذب می‌کند،‏ نه تو و نه هیچ کس دیگر.‏ کتاب مقدّس اطمینان می‌دهد که ‹اگر به خدا نزدیک شوی او به تو نزدیک خواهد شد.‏›—‏یعقوب ۴:‏۸‏.‏

‏«همینقدر که می‌دونی یَهُوَه تو رو جذب کرده نشون می‌ده که دوستت داره.‏ پس وقتی فکر می‌کنی که برای خدمت به یَهُوَه بی‌ارزشی،‏ به خودت یادآوری کن که خدا باهات موافق نیست و البته همیشه هم حق با اوست.‏»—‏سلینا.‏

خلاصهٔ مطلب:‏ اگر برای تعمید یافتن واجد شرایط هستی،‏ پس صلاحیت داری که یَهُوَه را بپرستی.‏ همین طور فراموش نکن او شایستهٔ پرستش توست.‏—‏مکاشفه ۴:‏۱۱‏.‏

این را بخوان:‏ «‏چرا دعا کنم؟‏‏»‏