مراجعه به متن

پرسش‌های جوانان

آیا جادو،‏ طالع‌بینی و چیزهایی از این قبیل فقط یک نوع سرگرمی و تفریح هستند؟‏

آیا جادو،‏ طالع‌بینی و چیزهایی از این قبیل فقط یک نوع سرگرمی و تفریح هستند؟‏

نظر تو چیست؟‏

  • آیا طالع‌بینی،‏ غیب‌گویی یا استفاده از تختهٔ ویجا * اِشکالی دارد؟‏

  • آیا داستان‌هایی در مورد جادوگری یا نیروهای مرموز و شریر،‏ صرفاً جنگی مجازی بین خوب و بد را به تصویر می‌کشد؟‏ یا جنبهٔ واقعی و خطرناکی نیز دارد؟‏

در این مقاله توضیح می‌دهیم که چرا مردم به سوی جادو،‏ طالع‌بینی و چیزهایی از این قبیل جذب می‌شوند و چرا تو باید در این خصوص خیلی مواظب باشی.‏

 چرا جذابند؟‏

صنعت سرگرمی با استفاده از موضوعات جادویی در فیلم‌ها،‏ برنامه‌های تلویزیونی،‏ بازی‌های کامپیوتری و کتاب‌ها،‏ پول هنگفتی به دست آورده است.‏ در نتیجه،‏ خیلی از نوجوانان شیفتهٔ طالع‌بینی،‏ جادوگری،‏ جن‌ها،‏ خون‌آشام‌ها و غیره شده‌اند.‏ چرا؟‏ به دلایل زیر توجه کنید:‏

  • بسیاری از نوجوانان کنجکاوند که بدانند آیا یک عالم روحی وجود دارد یا نه

  • برخی نگرانند که در آینده چه چیزی در انتظارشان است و می‌خواهند از آن باخبر شوند

  • برخی می‌کوشند با عزیزان ازدست‌رفته‌شان ارتباط برقرار کنند

طبیعی است که گاهی کنجکاو شویم،‏ به آینده فکر کنیم یا دلمان برای عزیزان ازدست‌رفته‌مان تنگ شود.‏ اما باید به دلیل خطراتی که در کمین ماست مواظب باشیم.‏

 چرا باید مواظب باشیم؟‏

کتاب مقدّس کاملاً هر آنچه را که بویی از جادوگری یا طالع‌بینی می‌دهد،‏ محکوم می‌کند.‏ برای نمونه،‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏

‏«در میان شما کسی یافت نشود که پسر یا دختر خود را بر آتش قربانی کند،‏ و نه فالگیر یا غیبگو،‏ و نه افسونگر یا جادوگر یا ساحِر،‏ و نه مشورت‌کننده با ارواح،‏ یا رَمال و یا کسی که با مردگان گفتگو کند.‏ زیرا هر که این کارها را می‌کند،‏ خداوند از او کراهت دارد.‏»—‏تَثنیه ۱۸:‏۱۰-‏۱۲‏.‏

چرا کتاب مقدّس این اعمال را محکوم می‌کند؟‏

  • کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد که برخی از فرشتگان،‏ علیه خدا سرکشی کردند و دشمن او شدند.‏ (‏پیدایش ۶:‏۲؛‏ یهودا ۶‏)‏ این فرشتگان شریر که در کتاب مقدّس «دیوها» خوانده شده‌اند،‏ مردم را از طریق طالع‌بینان،‏ فالگیران و افرادی از این قبیل به گمراهی می‌کشند.‏ اگر ما به این کارها دست بزنیم،‏ در واقع دشمن خدا می‌شویم.‏

  • طالع‌بینان این دروغ را ترویج می‌دهند که انسان‌ها می‌توانند از اتفاقات آینده باخبر شوند.‏ کتاب مقدّس به‌روشنی نشان می‌دهد که فقط یَهُوَه خدا قادر به چنین کاری است.‏ او می‌گوید:‏ «از زمانهای پیش شما را از آنچه واقع می‌شود خبر کردم.‏»—‏اِشَعْیا ۴۶:‏۱۰‏،‏ مژده برای عصر جدید؛‏ یعقوب ۴:‏۱۳،‏ ۱۴‏.‏

  • برخی از مردم این دروغ را ترویج می‌دهند که مردگان می‌توانند با زندگان ارتباط برقرار کنند.‏ کتاب مقدّس چنین تعلیم می‌دهد:‏ «مردگان هیچ نمی‌دانند.‏»—‏جامعه ۹:‏۵،‏ ۱۰‏.‏

بنابراین شاهدان یَهُوَه از اعمالی که جادوگری،‏ طالع‌بینی و غیره را ترویج می‌دهد،‏ اجتناب می‌کنند.‏ همچنین از تفریحات و سرگرمی‌هایی که زامبی‌ها،‏ خون‌آشام‌ها یا روح‌ها را نشان می‌دهد،‏ پرهیز می‌کنند.‏ خانمی جوان به نام ماریا می‌گوید:‏ «اگر فیلمی بویی از اعمال شیطانی بدهد،‏ آن را تماشا نمی‌کنم.‏»‏ *

هدف یک جنایتکار این است که تو را فریب دهد تا فکر کنی او شخصی دیگر است.‏ مشابهاً فرشتگان شریر شاید وانمود کنند که عزیزان ازدست‌رفتهٔ تو هستند

 آنچه می‌توانی انجام دهی

  • مصمم باش که با اجتناب از هر عمل یا تفریحی که بویی از اعمال شیطانی دهد،‏ پیش یَهُوَه خدا «وجدانی آسوده» داشته باشی.‏—‏اعمال ۲۴:‏۱۶‏.‏

  • اگر چیزی داشته باشی که به جادوگری یا اعمال شیطانی مربوط باشد،‏ آن را دور بینداز.‏ اعمال ۱۹:‏۱۹ و ۲۰ را بخوان و ببین که مسیحیان قرن اول میلادی،‏ چه نمونهٔ خوبی از خودشان به جا گذاشتند.‏

فراموش نکن که وقتی از جادوگری،‏ طالع‌بینی و چیزهایی از این قبیل دوری می‌کنی،‏ جانب یَهُوَه را می‌گیری و دل او را شاد می‌کنی!‏—‏امثال ۲۷:‏۱۱‏.‏

^ بند 2 تخته‌ای که برای احضار ارواح استفاده می‌شود.‏

^ بند 16 منظور این نیست که همهٔ داستان‌های تخیّلی مستقیماً جادوگری و اعمال شیطانی را ترویج می‌دهد.‏ شاهدان یَهُوَه با کمک وجدانشان که با مطالعهٔ کتاب مقدّس تقویت کرده‌اند،‏ از هر گونه عمل یا تفریحی که بویی از جادوگری یا اعمال شیطانی می‌دهد،‏ پرهیز می‌کنند.‏—‏۲قُرِنتیان ۶:‏۱۷؛‏ عبرانیان ۵:‏۱۴‏.‏