مراجعه به متن

پرسش‌های جوانان

آیا همجنس‌گرایی اشتباه است؟‏

آیا همجنس‌گرایی اشتباه است؟‏

 ‏«در نوجوانی یکی از مشکل‌ترین چیزهایی که باید با آن کنار می‌آمدم،‏ تمایلم به همجنس‌هایم بود.‏ فکر می‌کردم فقط یک دورهٔ گذراست،‏ اما این احساس هنوز هم مرا رنج می‌دهد.‏»—‏دیوید ۲۳ ساله.‏

 دیوید یک مسیحی است که می‌خواهد در زندگی خدا را خشنود کند.‏ آیا حال که به همجنس‌های خود گرایش دارد نیز می‌تواند چنین کند؟‏ خدا چه دیدی به همجنسگرایی دارد؟‏

 کتاب مقدّس چه می‌گوید؟‏

 بسته به فرهنگ و زمان،‏ دید مردم به همجنسگرایی متفاوت است.‏ اما اعتقاد اکثریت بر دید مسیحیان تأثیری ندارد و آنان این گونه نیستند که ‹با هر باد تعلیم به این سو و آن سو› رانده شوند.‏ (‏اِفِسُسیان ۴:‏۱۴‏)‏ دید آنان به همجنس‌بازی (‏همین طور در مورد هر عمل و رفتار دیگر هم)‏ بر مبنای معیارهای کتاب مقدّس است.‏

 معیار کتاب مقدّس در مورد همجنس‌بازی روشن است.‏ در کلام خدا آمده است:‏

  •  ‏«با مرد همچون زن همبستر مشو.‏ این کراهت‌آور است.‏»—‏لاویان ۱۸:‏۲۲‏.‏

  •  ‏«خدا آنان را مطابق شهوات دل ایشان،‏ ... در شهوات عنان‌گسیخته‌شان به حال خود رها کرد؛‏ به طوری که حتی زنانشان به جای آمیزش طبیعی،‏ به آمیزش غیرطبیعی روی آوردند.‏»—‏رومیان ۱:‏۲۴،‏ ۲۶‏.‏

  •  ‏«گمراه مشوید.‏ کسانی که مرتکب اعمال نامشروع جنسی می‌شوند،‏ بت‌پرستان،‏ زناکاران،‏ همجنس‌بازان چه فاعل و چه مفعول،‏ دزدان،‏ طمعکاران،‏ میگساران،‏ ناسزاگویان و اخاذان،‏ پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد.‏»—‏۱قُرِنتیان ۶:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

 در واقع تمامی انسان‌ها باید معیارهای الٰهی را به کار بندند،‏ چه همجنس‌گرا باشند،‏ چه دگرجنس‌گرا.‏ هر کس باید با تمایلات نادرست بجنگد و خویشتندار باشد؛‏ تمایلاتی که به عملی می‌انجامد که خدا را ناخشنود می‌سازد.‏—‏کولُسیان ۳:‏۵‏.‏

 آیا به این معنی است که .‏.‏.‏؟‏

 آیا به این معنی است که کتاب مقدّس نفرت از همجنس‌گرایان را ترویج می‌دهد؟‏

 خیر.‏ در واقع،‏ کتاب مقدّس نفرت از هیچ انسانی را ترویج نمی‌دهد،‏ چه همجنس‌گرا چه دگرجنس‌گرا.‏ بلکه ما را بر آن می‌دارد که بکوشیم و «با همهٔ مردم» قطع‌نظر از شیوهٔ زندگی‌شان «در صلح» باشیم.‏ (‏عبرانیان ۱۲:‏۱۴‏)‏ پس از دید کتاب مقدّس اذیت و آزار،‏ خشونت از سر تعصب و هر گونه رفتار بد با همجنس‌گرایان نادرست است.‏

 آیا به این معنی است که مسیحیان باید با قوانینی که ازدواج همجنس‌گرایان را مجاز می‌داند،‏ مخالفت کنند؟‏

 کتاب مقدّس نشان می‌دهد که معیار خدا در مورد ازدواج به هم پیوستن یک زن و یک مرد است.‏ (‏مَتّی ۱۹:‏۴-‏۶‏)‏ قوانین یک کشور در مورد ازدواج همجنسگرایان به خطّ‌مشی دولت آن کشور وابسته است،‏ در واقع در دنیای امروز این امر موضوعی سیاسی است،‏ نه اخلاقی.‏ در کتاب مقدّس آمده است که مسیحیان باید از نظر سیاسی بی‌طرف باشند.‏ (‏یوحنا ۱۸:‏۳۶‏)‏ از این رو مسیحیان نه از قوانین دولت‌ها در خصوص همجنس‌بازی یا ازدواج همجنس‌گرایان طرفداری می‌کنند و نه با آن مخالفت می‌کنند.‏

 اما اگر .‏.‏.‏؟‏

 اما اگر کسی اکنون اعمال همجنس‌گرایانه مرتکب می‌شود،‏ چطور؟‏ آیا می‌تواند خود را تغییر دهد؟‏

 بله.‏ در واقع برخی در قرن اول چنین بودند و خود را تغییر دادند.‏ در کتاب مقدّس خطاب به مسیحیان آمده است که همجنس‌بازان وارد پادشاهی خدا نمی‌شوند و پس از آن گفته است:‏ «برخی از شما چنین بودید.‏»—‏۱قُرِنتیان ۶:‏۱۱‏.‏

 آیا به این معنی است که کسی که شیوهٔ زندگی‌اش را تغییر داده و از همجنس‌بازی دست کشیده است،‏ دیگر هیچ تمایلی به زندگی گذشته‌اش نخواهد داشت؟‏ خیر،‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «شخصیت نو را در بر کنید که از طریق شناخت دقیق،‏ همواره تازه می‌شود‏.‏» (‏کولُسیان ۳:‏۱۰‏)‏ بله،‏ تغییر روندی مداوم است.‏

  اگر کسی که می‌خواهد مطابق معیارهای الٰهی زندگی کند،‏ اما هنوز تمایلات همجنس‌گرایانه دارد،‏ چطور؟‏

 مانند هر تمایل و گرایش دیگری،‏ هر کس می‌تواند خود برگزیند که آن تمایل را بارور سازد و مطابق آن عمل کند،‏ یا نه.‏ چگونه؟‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «همیشه هماهنگ با روح گام بردارید،‏ آنگاه دیگر به هیچ وجه مطابق امیال نفسانی عمل نخواهید کرد.‏»—‏غَلاطیان ۵:‏۱۶‏.‏

 توجه کنید که در اینجا گفته نمی‌شود که شخص دیگر امیال نَفْسانی نخواهد داشت‏.‏ بلکه اگر شخص برنامهٔ مرتب و خوبی برای مطالعهٔ کتاب مقدّس و دعا بگذارد،‏ آنگاه قدرت مقابله با این تمایلات و امیال را خواهد داشت.‏

 دیوید که در ابتدای مقاله به او اشاره شد به حقیقت این امر پی برد،‏ به‌خصوص وقتی مشکلش را با والدین مسیحی‌اش در میان گذاشت.‏ او می‌گوید:‏ «این بار سنگینی بر دلم بود.‏ فکر می‌کنم اگر زودتر با والدینم صحبت کرده بودم،‏ دوران نوجوانی شادتری داشتم.‏»‏

 واقعیت این است که اگر خود را با معیارهای یَهُوَه خدا هماهنگ سازیم شادتر خواهیم بود.‏ ما به این گفتهٔ مزمورنویس اطمینان داریم:‏ «احکام خداوند راست است،‏ و دل را شادمان می‌سازد.‏» همچنین «در حفظشان پاداشی عظیم است.‏»—‏مزمور ۱۹:‏۸،‏ ۱۱‏.‏