مراجعه به متن

جوانان می‌پرسند

آیا باید تعمید بگیرم؟‏—‏قسمت ۲:‏ آمادگی برای تعمید

آیا باید تعمید بگیرم؟‏—‏قسمت ۲:‏ آمادگی برای تعمید

اگر طبق معیارهای کتاب مقدّس زندگی می‌کنی و با خدا رابطهٔ نزدیک داری،‏ طبیعی است که به تعمید فکر کنی.‏ از کجا می‌توانی مطمئن باشی که برای این قدم مهم آماده‌ای؟‏ *

در این مقاله می‌بینیم که .‏.‏.‏

 اطلاعاتم برای تعمید چقدر باید باشد؟‏

آمادگی برای تعمید مانند امتحان مدرسه نیست که مجبور باشی مطلبی را حفظ کنی.‏ ولی به ‹قدرت استدلال› نیاز داری تا اطمینانت را به این که تعالیم کتاب مقدّس حقیقت است،‏ بیشتر کنی.‏ (‏رومیان ۱۲:‏۱‏)‏ مثلاً:‏

 رفتارم چطور باید باشد؟‏

لازم نیست که از هر نظر کامل باشی تا تعمید بگیری.‏ اما باید ‹از بدی روی بگردانی و نیکویی پیشه کنی.‏› (‏مزمور ۳۴:‏۱۴‏)‏ مثلاً:‏

 • آیا مطابق معیارهای یَهُوَه زندگی می‌کنی؟‏

  آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «وجدان خود را پاک نگاه دارید.‏»—‏۱پِطرُس ۳:‏۱۶‏.‏

  از خودت بپرس:‏ ‹چطور نشان دادم که «قدرت تشخیصم را پرورش داده‌ام تا خوب را از بد تشخیص دهم؟‏»› (‏عبرانیان ۵:‏۱۴‏)‏ ‹آیا با وجود فشار همسن‌وسالانم کار درست را انجام داده‌ام؟‏ آیا دوستانم من را تشویق می‌کنند که کار درست را انجام بدهم؟‏›—‏امثال ۱۳:‏۲۰‏.‏

  این را بخوان:‏ «‏چگونه می‌توانم وجدانم را تربیت کنم؟‏‏»‏

 • آیا مسئولیت کارهایت را می‌پذیری؟‏

  آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «هر یک از ما حساب خود را به خدا خواهد داد.‏»—‏رومیان ۱۴:‏۱۲‏.‏

  از خودت بپرس:‏ ‹چقدر با خودم و دیگران روراست هستم؟‏› (‏عبرانیان ۱۳:‏۱۸‏)‏ ‹آیا اشتباهاتم را می‌پذیرم و به آن‌ها اعتراف می‌کنم یا دیگران را مقصر می‌دانم؟‏›—‏امثال ۲۸:‏۱۳‏.‏

  این را بخوان:‏ «‏دید درست به اشتباه و خطا‏»‏

 • آیا دوستی‌ات را با یَهُوَه حفظ می‌کنی؟‏

  آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «به خدا نزدیک شوید و او به شما نزدیک خواهد شد.‏»—‏یعقوب ۴:‏۸‏.‏

  از خودت بپرس:‏ ‹چطور سعی می‌کنم به یَهُوَه نزدیک بشوم؟‏› برای مثال،‏ ‹هر چند وقت یک بار کتاب مقدّس را می‌خوانم؟‏› (‏مزمور ۱:‏۱،‏ ۲‏)‏ ‹آیا مرتباً دعا می‌کنم؟‏› (‏۱تِسالونیکیان ۵:‏۱۷‏)‏ ‹آیا به طور مشخص به یَهُوَه دعا می‌کنم؟‏ آیا دوستانم هم به یَهُوَه نزدیک هستند؟‏›—‏مزمور ۱۵:‏۱،‏ ۴‏.‏

  این را بخوان:‏ «‏کتاب مقدّس چگونه می‌تواند به من کمک کند؟‏—‏قسمت ۲:‏ خواندن کتاب مقدّس را لذّت‌بخش کن‏» و «‏چرا دعا کنم؟‏‏»‏

پیشنهاد:‏ اگر می‌خواهی برای تعمید آمده شوی فصل ۳۷ کتاب پرسش‌های جوانان،‏ جلد دوم را بخوان.‏

^ بند 1 مقالهٔ «‏آیا باید تعمید بگیرم؟‏—‏قسمت ۱‏» را بخوان که معنی و اهمیت وقف و تعمید را بررسی می‌کند.‏