به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برگهٔ فعالیت

برگهٔ فعالیت

چرا به وجود خدا اعتقاد دارم؟‏

این برگهٔ فعالیت به تو کمک می‌کند تا به وجود آفریدگار یقین آوری.‏

در همین مجموعه:‏

وقتی مامان یا بابا بیمار می‌شود

این برگهٔ فعالیت به تو کمک می‌کند که چطور از مامان یا بابا مراقبت کنی و همزمان مراقب خودت هم باشی.‏

حد و مرز روابط دختر و پسر

در روابط خود با جنس مخالف محتاط باش.‏