به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برگهٔ فعالیت

برگهٔ فعالیت

وقتی مامان یا بابا بیمار می‌شود

این برگهٔ فعالیت به تو کمک می‌کند که چطور از مامان یا بابا مراقبت کنی و همزمان مراقب خودت هم باشی.‏

در همین مجموعه:‏

حد و مرز روابط دختر و پسر

در روابط خود با جنس مخالف محتاط باش.‏

چرا به وجود خدا اعتقاد دارم؟‏

آماده باش که اعتقاداتت را محترمانه،‏ شجاعانه و با اعتمادبه‌نفس توضیح دهی.‏